Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng dự Hội nghị tổng kết 20 năm Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc của thành phố Cần Thơ

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng dự Hội nghị tổng kết 20 năm Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc của thành phố Cần Thơ

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh dự Hội nghị tổng kết 20 năm tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại tỉnh Sơn La

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh dự Hội nghị tổng kết 20 năm tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại tỉnh Sơn La

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng dự Hội nghị tổng kết 20 năm Ngày hội Đại Đoàn Kết toàn dân tộc tại tỉnh Nghệ An

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng dự Hội nghị tổng kết 20 năm Ngày hội Đại Đoàn Kết toàn dân tộc tại tỉnh Nghệ An

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Phú Yên: Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch số 525 về việc tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội

Phú Yên: Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch số 525 về việc tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội

Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Quảng Ngãi: Huyện Bình Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Quảng Ngãi: Huyện Bình Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng dự Hội nghị Tổng kết 20 năm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Ninh Bình

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng dự Hội nghị Tổng kết 20 năm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Ninh Bình

Thừa Thiên - Huế: Hội nghị tổng kết 20 năm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Thừa Thiên - Huế: Hội nghị tổng kết 20 năm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Bình Định: Tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Bình Định: Tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) tại tỉnh Hậu Giang

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) tại tỉnh Hậu Giang

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI tại Bộ Y tế

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI tại Bộ Y tế

Long An: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI

Long An: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI tại Long An

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI tại Long An