Ninh Phước (Ninh Thuận): Chú trọng phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Ninh Phước (Ninh Thuận): Chú trọng phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Ninh Thuận: Thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững

Ninh Thuận: Thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững

Ninh Thuận: Tọa đàm phản biện dự thảo Nghị quyết về tăng cường phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội

Ninh Thuận: Tọa đàm phản biện dự thảo Nghị quyết về tăng cường phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội

Ninh Phước (Ninh Thuận): Phát huy vai trò người có uy tín xây dựng nông thôn mới

Ninh Phước (Ninh Thuận): Phát huy vai trò người có uy tín xây dựng nông thôn mới

Ninh Thuận: Tổng kết đợt 2 cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật và nghị quyết của Đảng bằng hình thức trực tuyến” năm 2023

Ninh Thuận: Tổng kết đợt 2 cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật và nghị quyết của Đảng bằng hình thức trực tuyến” năm 2023

Ninh Thuận: Giám sát Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Ninh Thuận: Giám sát Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Ninh Thuận: Giám sát Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi

Ninh Thuận: Giám sát Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận làm việc với Đoàn công tác Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận làm việc với Đoàn công tác Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An

Ninh Thuận: Tập huấn người có uy tín trong đồng bào DTTS năm 2023

Ninh Thuận: Tập huấn người có uy tín trong đồng bào DTTS năm 2023

Người có uy tín tỉnh Ninh Thuận phát huy vai trò trong phát triển kinh tế địa phương

Người có uy tín tỉnh Ninh Thuận phát huy vai trò trong phát triển kinh tế địa phương

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận: Tiếp tục nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận: Tiếp tục nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 01/08/2023 - Dự án treo kéo dài khiến cuộc sống người dân khó khăn

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 01/08/2023 - Dự án treo kéo dài khiến cuộc sống người dân khó khăn

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận: Hội nghị thông tin tuyên truyền và lắng nghe ý kiến nhân dân

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận: Hội nghị thông tin tuyên truyền và lắng nghe ý kiến nhân dân

Ninh Thuận: Sơ kết thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Ninh Thuận: Sơ kết thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Ninh Phước (Ninh Thuận): Niềm vui trong những ngôi nhà đại đoàn kết

Ninh Phước (Ninh Thuận): Niềm vui trong những ngôi nhà đại đoàn kết