Thống nhất ý Đảng - lòng dân, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh, dân chủ, văn minh

Thống nhất ý Đảng - lòng dân, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh, dân chủ, văn minh

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận làm việc với Huyện ủy Bác Ái về công tác chỉ đạo Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện, nhiệm kỳ 2024-2029

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận làm việc với Huyện ủy Bác Ái về công tác chỉ đạo Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện, nhiệm kỳ 2024-2029

Ninh Thuận: Tổng kết giải golf ủng hộ Quỹ ‘Vì người nghèo’ năm 2023

Ninh Thuận: Tổng kết giải golf ủng hộ Quỹ ‘Vì người nghèo’ năm 2023

Ủy ban MTTQ tỉnh Ninh Thuận thăm, chúc mừng Lễ hội Katê năm 2023

Ủy ban MTTQ tỉnh Ninh Thuận thăm, chúc mừng Lễ hội Katê năm 2023

Cụm thi đua MTTQ Việt Nam các tỉnh miền Đông Nam Bộ làm việc với MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận

Cụm thi đua MTTQ Việt Nam các tỉnh miền Đông Nam Bộ làm việc với MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận làm việc với Thành ủy Phan Rang - Tháp Chàm về công tác chỉ đạo Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố, nhiệm kỳ 2024-2029

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận làm việc với Thành ủy Phan Rang - Tháp Chàm về công tác chỉ đạo Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố, nhiệm kỳ 2024-2029

Người có uy tín tỉnh Ninh Thuận góp sức giữ gìn an ninh trật tự

Người có uy tín tỉnh Ninh Thuận góp sức giữ gìn an ninh trật tự

Ninh Thuận: Từng bừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc liên khu dân cư xã Phước Chiến

Ninh Thuận: Từng bừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc liên khu dân cư xã Phước Chiến

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Ninh Thuận

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Ninh Thuận

Đồng bào công giáo tỉnh Ninh Thuận tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới

Đồng bào công giáo tỉnh Ninh Thuận tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh gặp mặt Đoàn đại biểu người có uy tín tiêu biểu tỉnh Ninh Thuận

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh gặp mặt Đoàn đại biểu người có uy tín tiêu biểu tỉnh Ninh Thuận

Ủy ban MTTQ tỉnh Ninh Thuận Phát động thi đua chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024 -2029

Ủy ban MTTQ tỉnh Ninh Thuận Phát động thi đua chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024 -2029

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri và nhân dân tại Sở Xây dựng

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri và nhân dân tại Sở Xây dựng

Ninh Thuận: Phát động ủng hộ Quỹ ‘Vì người nghèo’ năm 2023 gắn với Diễn đàn ‘Lắng nghe tiếng nói của người nghèo’

Ninh Thuận: Phát động ủng hộ Quỹ ‘Vì người nghèo’ năm 2023 gắn với Diễn đàn ‘Lắng nghe tiếng nói của người nghèo’

Ninh Thuận: Tìm hiểu pháp luật và Nghị quyết của Đảng

Ninh Thuận: Tìm hiểu pháp luật và Nghị quyết của Đảng