Cộng đồng Chăm Hồi giáo Bàni tỉnh Ninh Thuận đoàn kết phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống ấm no, “tốt đời, đẹp đạo”

Cộng đồng Chăm Hồi giáo Bàni tỉnh Ninh Thuận đoàn kết phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống ấm no, “tốt đời, đẹp đạo”

Ninh Thuận: Tập huấn công tác Mặt trận cơ sở năm 2023

Ninh Thuận: Tập huấn công tác Mặt trận cơ sở năm 2023

Ninh Thuận: Phát huy tinh thần đoàn kết xây dựng quê hương phát triển

Ninh Thuận: Phát huy tinh thần đoàn kết xây dựng quê hương phát triển

Ninh Thuận: Mang mùa xuân đến với đồng bào dân tộc thiểu số

Ninh Thuận: Mang mùa xuân đến với đồng bào dân tộc thiểu số

Ninh Thuận: Triển khai chương trình ‘Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển’

Ninh Thuận: Triển khai chương trình ‘Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển’

Ninh Thuận: Đẩy mạnh chuyển đổi số trong hệ thống Mặt trận

Ninh Thuận: Đẩy mạnh chuyển đổi số trong hệ thống Mặt trận

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận: Họp rà soát công tác chuẩn bị chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển"

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận: Họp rà soát công tác chuẩn bị chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển"

Ninh Thuận: Tổng kết 10 năm thực hiện chương trình phối hợp giữa Bộ Công an với UBTƯ MTTQ Việt Nam

Ninh Thuận: Tổng kết 10 năm thực hiện chương trình phối hợp giữa Bộ Công an với UBTƯ MTTQ Việt Nam

Ninh Thuận: Ký kết bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2023-2026

Ninh Thuận: Ký kết bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2023-2026

Ninh Thuận: Nâng cao vai trò lãnh đạo chi bộ đối với Ban công tác Mặt trận thôn, khu phố giai đoạn 2023 – 2027

Ninh Thuận: Nâng cao vai trò lãnh đạo chi bộ đối với Ban công tác Mặt trận thôn, khu phố giai đoạn 2023 – 2027

Ninh Thuận: Triển khai thực hiện chuyển đổi số năm 2023 trong hệ thống Mặt trận

Ninh Thuận: Triển khai thực hiện chuyển đổi số năm 2023 trong hệ thống Mặt trận

Ninh Thuận: Tổng kết đợt 1 cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật và nghị quyết của Đảng bằng hình thức trực tuyến” năm 2023

Ninh Thuận: Tổng kết đợt 1 cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật và nghị quyết của Đảng bằng hình thức trực tuyến” năm 2023

Diện mạo mới ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Ninh Thuận

Diện mạo mới ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Ninh Thuận

Ủy ban MTTQ tỉnh Ninh Thuận thăm các chức sắc, người Chăm theo Hồi giáo Bàni, Islam năm 2023

Ủy ban MTTQ tỉnh Ninh Thuận thăm các chức sắc, người Chăm theo Hồi giáo Bàni, Islam năm 2023

Ninh Thuận: Tọa đàm phản biện dự thảo Báo cáo về xây dựng Tp. Phan Rang – Tháp Chàm đạt chuẩn đô thị loại II

Ninh Thuận: Tọa đàm phản biện dự thảo Báo cáo về xây dựng Tp. Phan Rang – Tháp Chàm đạt chuẩn đô thị loại II