Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri và nhân dân tại Sở Xây dựng

(Mặt trận) -Ngày 24/8, Đoàn giám sát của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận do đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm Trưởng đoàn có buổi giám sát việc giải quyết trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri và nhân dân tại Sở Xây dựng.

Nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm trong giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri

MTTQ các cấp tỉnh Lai Châu đẩy mạnh công tác giám sát, phản biện xã hội

Đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận chủ trì buổi giám sát tại Sở Xây dựng.

Từ năm 2022 đến ngày 30/6/2023, Sở Xây dựng đã tiếp nhận, giải quyết và giải trình, thông tin lại với cử tri và nhân dân 14 ý kiến, kiến nghị tập trung vào các vấn đề như: Quy hoạch và phát triển các khu đô thị; công tác quản lý đất đai; đầu tư xây dựng nhà ở xã hội... Tuy nhiên, trong quá trình giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân liên quan đến công tác quy hoạch xây dựng, đầu tư phát triển hạ tầng khu đô thị, các công trình phúc lợi là những kiến nghị cần phải có thời gian, nguồn lực, lộ trình cụ thể về thu hút các nhà đầu tư, khả năng ngân sách địa phương, nên việc giải quyết chưa thể đáp ứng được nguyện vọng của cử tri và nhân dân.

Phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề nghị Sở Xây dựng cần đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân mang tính toàn diện hơn; rà soát những vướng mắc trong giải quyết các ý kiến, kiến nghị, chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan tham mưu các cơ chế giải quyết để trả lời, giải trình lại với cử tri một cách thấu đáo, tạo sự hài lòng để cử tri không ý kiến, kiến nghị nhiều lần. Trong công tác phối hợp giải quyết kiến nghị phải theo dõi, đôn đốc để thông tin lại với cử tri đúng thời gian quy định; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận của người dân trong thực hiện các dự án, quy hoạch; đồng thời hoàn thiện báo cáo nội dung đề xuất, kiến nghị khó khăn, tồn tại, hạn chế trong giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri và nhân dân.

Theo Báo Ninh Thuận