Quảng Ngãi: Triển khai kế hoạch giám sát, phản biện xã hội năm 2024

Quảng Ngãi: Triển khai kế hoạch giám sát, phản biện xã hội năm 2024

Cán bộ giám sát phải bản lĩnh, tâm huyết

Cán bộ giám sát phải bản lĩnh, tâm huyết

Hội thảo khoa học về việc tiếp thu, phản hồi kiến nghị giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam – Thực trạng và giải pháp

Hội thảo khoa học về việc tiếp thu, phản hồi kiến nghị giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam – Thực trạng và giải pháp

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giám sát cán bộ, công chức giữ chức vụ chủ chốt của chính quyền cấp cơ sở

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giám sát cán bộ, công chức giữ chức vụ chủ chốt của chính quyền cấp cơ sở

Dân giám sát, dân thụ hưởng ở Tuyên Quang

Dân giám sát, dân thụ hưởng ở Tuyên Quang

Nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tỉnh Ninh Bình

Nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tỉnh Ninh Bình

Đổi mới nội dung giám sát, góp phần nâng cao hiệu quả công tác giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Đổi mới nội dung giám sát, góp phần nâng cao hiệu quả công tác giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

MTTQ các cấp tỉnh Tuyên Quang đa dạng các hình thức giám sát

MTTQ các cấp tỉnh Tuyên Quang đa dạng các hình thức giám sát

Thực tế hoạt động giám sát của MTTQ Việt Nam đối với chính quyền cấp cơ sở trong giai đoạn hiện nay

Thực tế hoạt động giám sát của MTTQ Việt Nam đối với chính quyền cấp cơ sở trong giai đoạn hiện nay

Vai trò của MTTQ Việt Nam trong việc giám sát hoạt động của chính quyền cấp cơ sở hiện nay

Vai trò của MTTQ Việt Nam trong việc giám sát hoạt động của chính quyền cấp cơ sở hiện nay

Trao đổi kinh nghiệm về giám sát hoạt động của chính quyền cấp cơ sở

Trao đổi kinh nghiệm về giám sát hoạt động của chính quyền cấp cơ sở

MTTQ Việt Nam tham gia giám sát công tác thu hồi tài sản trong các vụ án hình sự về kinh tế, tham nhũng - Một số kết quả và kiến nghị

MTTQ Việt Nam tham gia giám sát công tác thu hồi tài sản trong các vụ án hình sự về kinh tế, tham nhũng - Một số kết quả và kiến nghị

MTTQ các cấp tỉnh Hà Nam nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát

MTTQ các cấp tỉnh Hà Nam nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát

Yên Bái: Nắm chắc tình hình nhân dân để giám sát, phản biện hiệu quả

Yên Bái: Nắm chắc tình hình nhân dân để giám sát, phản biện hiệu quả

Yên Bái: Mặt trận Tổ quốc các cấp chủ trì 279 cuộc giám sát

Yên Bái: Mặt trận Tổ quốc các cấp chủ trì 279 cuộc giám sát