Cụm thi đua MTTQ Việt Nam các tỉnh miền Đông Nam Bộ làm việc với MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận

(Mặt trận) -Ngày 29/11, Đoàn công tác Cụm thi đua MTTQ Việt Nam các tỉnh miền Đông Nam Bộ do ông Cao Văn Quang, UVTV Tỉnh Ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai, Cụm trưởng Cụm thi đua làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc và kiểm tra công tác Mặt trận tại Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận. Ông Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận tiếp và làm việc với đoàn.

Nhiều công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Tiền Giang

Bình Thuận: Đại hội MTTQVN huyện Hàm Thuận Nam, nhiệm kỳ 2024 -2029

Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh trao nhà Đại đoàn kết cho người dân huyện Tân Biên

 Quang cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, ông Lê Văn Bình, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận cho biết trong thời gian qua MTTQ các cấp trong tỉnh Ninh Thuận đã tích cực đổi mới tổ chức, nội dung, nâng cao chất lượng phương thức hoạt động. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý, xử lý văn bản và thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn trong hệ thống MTTQ Việt Nam từ cấp tỉnh đến cơ sở.

Tại đây, các đại biểu cũng đã chia sẻ, trao đổi các kinh nghiệm, những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác Mặt trận, hoạt động tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân, xây dựng và tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy vai trò của các tổ chức tôn giáo, xây dựng tổ chức và hoạt động của các thôn, khu phố, phương pháp, cách thức nắm bắt tình hình các tầng lớp Nhân dân, nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện, hoạt động kết nối cộng đồng, huy động các nguồn lực chăm lo cho người nghèo tại địa phương.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Cao Văn Quang, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai, Cụm trưởng Cụm thi đua đánh giá cao những kết quả đạt được của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận trong năm qua. Đồng thời nhấn mạnh trong thời gian tới đề nghị các đơn vị trong Cụm thi đua MTTQ Việt Nam các tỉnh miền Đông Nam Bộ tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp thông tin, thường xuyên trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm hay, cách làm hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực công tác Mặt trận, cũng như nghiên cứu, đăng ký các mô hình hay, sáng tạo mang tính đột phá trong phong trào thi đua cụm.

Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, tham mưu với cấp ủy, phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên, huy động mọi nguồn lực trong Nhân dân tham gia vào các chương trình phát triển kinh tế - xã hội... góp phần quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, xây dựng khối đại đoàn đoàn kết toàn dân tộc vững chắc.

Nhân dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai ủng hộ 500 triệu đồng cho Quỹ “ Vì người nghèo” tỉnh Ninh Thuận.

Xuân Hiếu