Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận làm việc với Huyện ủy Bác Ái về công tác chỉ đạo Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện, nhiệm kỳ 2024-2029

(Mặt trận) -Ngày 2/1, đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với Huyện ủy Bác Ái về công tác chỉ đạo Đại hội (ĐH) đại biểu MTTQ Việt Nam huyện, nhiệm kỳ 2024-2029.

Ủy ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang tổng kết 15 năm thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Quảng Bình: Bàn giao 430 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo

Khánh Hòa: Khối thi đua MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

Đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận chủ trì buổi làm việc. 

Để tiến tới ĐH đại biểu MTTQ Việt Nam huyện, nhiệm kỳ 2024-2029, Huyện ủy Bác Ái đã ban hành các chỉ thị, văn bản về lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn công tác tổ chức. Đến nay, 9/9 xã đã hoàn thành văn kiện báo cáo chính trị; xây dựng đề án nhân sự với số lượng Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện trong nhiệm kỳ tới là 58 người; xây dựng 24 công trình, phần việc chào mừng ĐH; chọn xã Phước Chính tổ chức ĐH điểm của huyện, dự kiến tổ chức vào tháng 2/2024; dự kiến kinh phí, cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết khác phục vụ ĐH.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị tổ chức ĐH của Huyện ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, xã. Để chuẩn bị tốt cho ĐH, đồng chí đề nghị huyện Bác Ái cần huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng, xác định ĐH MTTQ Việt Nam không chỉ là sự kiện chính trị quan trọng của hệ thống Mặt trận mà là sự kiện chính trị quan trọng của toàn dân; chỉ đạo sâu sát, rà soát lại tất cả các khâu trong công tác chuẩn bị, nhất là đối với công tác nhân sự phải đảm bảo đúng quy trình, thành phần, cơ cấu, số lượng, đặc biệt phải chọn người có năng lực, tâm huyết, có khát vọng cống hiến, góp sức vào sự phát triển của địa phương; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát quá trình chuẩn bị ĐH; tập trung lãnh, chỉ đạo để ĐH điểm thật sự đổi mới và hiệu quả; xây dựng tiêu đề ĐH phù hợp tình hình thực tế địa phương; nâng cao chất lượng báo cáo chính trị và xây dựng văn kiện ĐH. Trong đó lưu ý trong quá trình xây dựng văn kiện cần thực hiện bước lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân, đây là vấn đề quan trọng nhằm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Theo Báo Ninh Thuận