Thanh Hóa: Đại hội điểm MTTQ huyện Quan Hóa lần thứ XV, nhiệm kỳ 2024-2029

Thanh Hóa: Đại hội điểm MTTQ huyện Quan Hóa lần thứ XV, nhiệm kỳ 2024-2029

Đại hội điểm Mặt trận Tổ quốc xã Thạch Kênh nhiệm kỳ 2024 - 2029

Đại hội điểm Mặt trận Tổ quốc xã Thạch Kênh nhiệm kỳ 2024 - 2029

Gia Lai: có 19 xã, phường đã hoàn thành Đại hội Mặt trận Tổ quốc nhiệm kỳ 2024-2029

Gia Lai: có 19 xã, phường đã hoàn thành Đại hội Mặt trận Tổ quốc nhiệm kỳ 2024-2029

Bình Thuận: Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thị trấn Chợ Lầu lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Bình Thuận: Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thị trấn Chợ Lầu lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Hà Nội: Đại hội Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Ngọc Khánh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2024-2029

Hà Nội: Đại hội Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Ngọc Khánh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2024-2029

Quảng Bình: Hoàn thành đại hội điểm Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã, phường, thị trấn

Quảng Bình: Hoàn thành đại hội điểm Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã, phường, thị trấn

Bến Tre: Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã Quới Sơn nhiệm kỳ 2024 - 2029

Bến Tre: Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã Quới Sơn nhiệm kỳ 2024 - 2029

Cao Bằng: Đại hội điểm MTTQ xã Quảng Hưng lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Cao Bằng: Đại hội điểm MTTQ xã Quảng Hưng lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Bình Phước: Điểm đầu tiên tổ chức Đại hội Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Bình Phước: Điểm đầu tiên tổ chức Đại hội Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Đại hội điểm MTTQ cấp xã đầu tiên ở Hưng Yên

Đại hội điểm MTTQ cấp xã đầu tiên ở Hưng Yên

Cà Mau: Đại hội điểm MTTQ Việt Nam xã Hồ Thị Kỷ nhiệm kỳ 2024 - 2029

Cà Mau: Đại hội điểm MTTQ Việt Nam xã Hồ Thị Kỷ nhiệm kỳ 2024 - 2029

Lạng Sơn: Tổ chức đại hội điểm MTTQ cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2024-2029

Lạng Sơn: Tổ chức đại hội điểm MTTQ cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2024-2029

Thanh Hóa: Đại hội điểm MTTQ xã Vĩnh Thịnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024-2029

Thanh Hóa: Đại hội điểm MTTQ xã Vĩnh Thịnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024-2029

Cần Thơ: Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã Giai Xuân nhiệm kỳ 2024-2029

Cần Thơ: Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã Giai Xuân nhiệm kỳ 2024-2029

Ninh Bình: Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã Gia Thịnh nhiệm kỳ 2024-2029

Ninh Bình: Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã Gia Thịnh nhiệm kỳ 2024-2029