Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực dự Hội nghị tập huấn công tác tôn giáo tại các tỉnh Tây Nguyên

Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực dự Hội nghị tập huấn công tác tôn giáo tại các tỉnh Tây Nguyên

Có thêm những mô hình, cách làm thiết thực trong tuyên truyền, vận động, đoàn kết, tập hợp các tôn giáo

Có thêm những mô hình, cách làm thiết thực trong tuyên truyền, vận động, đoàn kết, tập hợp các tôn giáo

Kiểm tra tình hình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Kiểm tra tình hình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Góp ý một số quy định trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo

Góp ý một số quy định trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo

Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực tiếp đoàn đại biểu lãnh đạo các Hội thánh và tổ chức Cao Đài

Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực tiếp đoàn đại biểu lãnh đạo các Hội thánh và tổ chức Cao Đài

Truyền thông chính sách góp phần chống “lợi ích nhóm” trong xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật

Truyền thông chính sách góp phần chống “lợi ích nhóm” trong xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật

Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực làm việc tại tỉnh Quảng Nam

Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực làm việc tại tỉnh Quảng Nam

Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực kiểm tra, khảo sát công tác tôn giáo tại tỉnh Quảng Nam

Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực kiểm tra, khảo sát công tác tôn giáo tại tỉnh Quảng Nam

Quảng Nam: Tập huấn kỹ năng thông tin, tuyên truyền về công tác tôn giáo

Quảng Nam: Tập huấn kỹ năng thông tin, tuyên truyền về công tác tôn giáo

Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực kiểm tra, khảo sát công tác tôn giáo tại tỉnh Phú Yên

Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực kiểm tra, khảo sát công tác tôn giáo tại tỉnh Phú Yên

Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực kiểm tra, giám sát về công tác đặc xá tại Trại giam Đắk Trung

Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực kiểm tra, giám sát về công tác đặc xá tại Trại giam Đắk Trung

Phó Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực chúc mừng Đại lễ khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo

Phó Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực chúc mừng Đại lễ khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo

Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực: Phiên chất vấn cần đi sâu vào nguyên nhân của các sai phạm để tìm ra giải pháp tối ưu

Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực: Phiên chất vấn cần đi sâu vào nguyên nhân của các sai phạm để tìm ra giải pháp tối ưu

Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực làm việc với MTTQ tỉnh Hà Nam

Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực làm việc với MTTQ tỉnh Hà Nam

Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực làm việc tại tỉnh Hà Nam

Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực làm việc tại tỉnh Hà Nam