Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực dự Ngày hội Đại đoàn kết tại huyện Yên Thế

Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực dự Ngày hội Đại đoàn kết tại huyện Yên Thế

Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực dự Hội nghị Biểu dương cán bộ Mặt trận cơ sở tiêu biểu tỉnh Bắc Giang

Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực dự Hội nghị Biểu dương cán bộ Mặt trận cơ sở tiêu biểu tỉnh Bắc Giang

Hải Phòng: Thu hồi tài sản của 262 vụ việc trong các vụ án tham nhũng, kinh tế

Hải Phòng: Thu hồi tài sản của 262 vụ việc trong các vụ án tham nhũng, kinh tế

Thành phố Hồ Chí Minh phải thu hồi hơn 68.000 tỷ đồng từ các vụ án kinh tế, tham nhũng

Thành phố Hồ Chí Minh phải thu hồi hơn 68.000 tỷ đồng từ các vụ án kinh tế, tham nhũng

Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực chúc mừng Đại lễ khai đạo Cao Đài ở Tiền Giang

Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực chúc mừng Đại lễ khai đạo Cao Đài ở Tiền Giang

Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực kiểm tra công tác tôn giáo tại tỉnh Kiên Giang

Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực kiểm tra công tác tôn giáo tại tỉnh Kiên Giang

Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực kiểm tra, khảo sát công tác tôn giáo tại Cà Mau

Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực kiểm tra, khảo sát công tác tôn giáo tại Cà Mau

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam dự kiến chủ trì 6 chương trình giám sát trong năm 2023

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam dự kiến chủ trì 6 chương trình giám sát trong năm 2023

Cụm thi đua các tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc: Triển khai các chương trình hành động hướng tới mục tiêu phục vụ nhân dân

Cụm thi đua các tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc: Triển khai các chương trình hành động hướng tới mục tiêu phục vụ nhân dân

Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Phát huy nguồn lực của các tôn giáo tham gia các hoạt động an sinh, xã hội

Phát huy nguồn lực của các tôn giáo tham gia các hoạt động an sinh, xã hội

Biểu dương cán bộ Mặt trận cơ sở tiêu biểu tỉnh Bắc Giang

Biểu dương cán bộ Mặt trận cơ sở tiêu biểu tỉnh Bắc Giang

Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực chủ trì Hội nghị góp ý kiến một số nội dung trong dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực chủ trì Hội nghị góp ý kiến một số nội dung trong dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực dự Hội nghị tuyên dương người tốt việc tốt vì sự nghiệp trợ giúp trẻ em khuyết tật

Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực dự Hội nghị tuyên dương người tốt việc tốt vì sự nghiệp trợ giúp trẻ em khuyết tật

Phát huy vai trò các tôn giáo khi tham gia bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu

Phát huy vai trò các tôn giáo khi tham gia bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu