Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Lê Tiến Châu thăm, chúc mừng Báo Hậu Giang

Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Lê Tiến Châu thăm, chúc mừng Báo Hậu Giang

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu tiếp xúc cử tri tại Hậu Giang

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu tiếp xúc cử tri tại Hậu Giang

Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Lê Tiến Châu thăm, chúc mừng các cơ quan báo chí nhân Ngày báo chí cách mạng Việt Nam

Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Lê Tiến Châu thăm, chúc mừng các cơ quan báo chí nhân Ngày báo chí cách mạng Việt Nam

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu: Để Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thực sự là ngày hội của nhân dân

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu: Để Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thực sự là ngày hội của nhân dân

Cán bộ luân chuyển để rèn luyện, thử thách và phải công khai, công tâm, công bằng trong bất cứ lĩnh vực nào

Cán bộ luân chuyển để rèn luyện, thử thách và phải công khai, công tâm, công bằng trong bất cứ lĩnh vực nào

Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Lê Tiến Châu thăm, chúc mừng Ban Tuyên giáo Trung ương nhân kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo

Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Lê Tiến Châu thăm, chúc mừng Ban Tuyên giáo Trung ương nhân kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo

Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Lê Tiến Châu dự Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2022 Cụm thi đua các tổ chức xã hội

Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Lê Tiến Châu dự Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2022 Cụm thi đua các tổ chức xã hội

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu thăm, tặng quà người có công tại tỉnh Long An

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu thăm, tặng quà người có công tại tỉnh Long An

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu thăm, tặng quà các gia đình có công với cách mạng tại Tây Ninh

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu thăm, tặng quà các gia đình có công với cách mạng tại Tây Ninh

Dù ở nơi đâu trên thế giới vẫn luôn giữ được ý chí, tinh thần đoàn kết của người Việt Nam

Dù ở nơi đâu trên thế giới vẫn luôn giữ được ý chí, tinh thần đoàn kết của người Việt Nam

Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Lê Tiến Châu cùng đoàn đại biểu dâng hương tại Đền thờ vua Đinh, vua Lê

Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Lê Tiến Châu cùng đoàn đại biểu dâng hương tại Đền thờ vua Đinh, vua Lê

Xây dựng nội dung Nghị quyết liên tịch phải thực chất, hiệu quả

Xây dựng nội dung Nghị quyết liên tịch phải thực chất, hiệu quả

Phát huy tinh thần xung kích đi đầu của từng đảng viên trong triển khai nhiệm vụ

Phát huy tinh thần xung kích đi đầu của từng đảng viên trong triển khai nhiệm vụ

Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam công bố quyết định về công tác cán bộ

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam công bố quyết định về công tác cán bộ