Một số vấn đề về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội

Một số vấn đề về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu thăm, tặng quà người có công tại Long An

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu thăm, tặng quà người có công tại Long An

Phát huy sứ mệnh của Mặt trận: Bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân

Phát huy sứ mệnh của Mặt trận: Bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân

Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Cùng chung tay gìn giữ và vun đắp cho tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Campuchia

Cùng chung tay gìn giữ và vun đắp cho tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Campuchia

Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Lê Tiến Châu dự Lễ phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” của tỉnh An Giang

Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Lê Tiến Châu dự Lễ phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” của tỉnh An Giang

Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Lê Tiến Châu trao Quyết định bổ nhiệm Trưởng Ban Dân chủ - Pháp luật Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam

Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Lê Tiến Châu trao Quyết định bổ nhiệm Trưởng Ban Dân chủ - Pháp luật Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam

Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Lê Tiến Châu: Cần quy định rõ vai trò của MTTQ các cấp trong Dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Lê Tiến Châu: Cần quy định rõ vai trò của MTTQ các cấp trong Dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Lê Tiến Châu hội đàm với Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước

Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Lê Tiến Châu hội đàm với Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu làm việc với Ủy ban MTTQ thành phố Hồ Chí Minh

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu làm việc với Ủy ban MTTQ thành phố Hồ Chí Minh

Chủ động lựa chọn cán bộ có đạo đức, có năng lực phù hợp với vị trí công tác và yêu cầu nhiệm vụ

Chủ động lựa chọn cán bộ có đạo đức, có năng lực phù hợp với vị trí công tác và yêu cầu nhiệm vụ

Xây dựng Chi bộ Ban Dân chủ - Pháp luật đoàn kết, chuyên sâu trong công tác giám sát, phản biện xã hội

Xây dựng Chi bộ Ban Dân chủ - Pháp luật đoàn kết, chuyên sâu trong công tác giám sát, phản biện xã hội

Công tâm, Công bằng, Công khai trong chỉ đạo và triển khai nhiệm vụ

Công tâm, Công bằng, Công khai trong chỉ đạo và triển khai nhiệm vụ

MTTQ Việt Nam phát huy vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân trong thời kỳ mới

MTTQ Việt Nam phát huy vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân trong thời kỳ mới

Tăng cường công tác phối hợp trong hoạt động phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam với cơ quan chủ trì soạn thảo

Tăng cường công tác phối hợp trong hoạt động phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam với cơ quan chủ trì soạn thảo