Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu dự Đại hội đại biểu Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ IX

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu dự Đại hội đại biểu Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ IX

Hậu Giang: Sẽ có quyết sách để phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn

Hậu Giang: Sẽ có quyết sách để phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn

Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Lê Tiến Châu chúc mừng Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam tại Hậu Giang

Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Lê Tiến Châu chúc mừng Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam tại Hậu Giang

Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ X, nhiệm kỳ 2022-2027

Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ X, nhiệm kỳ 2022-2027

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu dự Đại hội đại biểu Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu dự Đại hội đại biểu Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội

Thực hiện nghiêm túc, có trách nhiệm những cam kết trước cử tri

Thực hiện nghiêm túc, có trách nhiệm những cam kết trước cử tri

Kết nối đất liền với hải đảo

Kết nối đất liền với hải đảo

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu chúc Tết Chôl Chnăm Thmây tại tỉnh Vĩnh Long

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu chúc Tết Chôl Chnăm Thmây tại tỉnh Vĩnh Long

Giám sát, phản biện để nâng cao tính dân chủ, bảo đảm quyền lợi cho nhân dân

Giám sát, phản biện để nâng cao tính dân chủ, bảo đảm quyền lợi cho nhân dân

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu chúc Tết Chol Chnam Thmay tại Đồng Tháp

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu chúc Tết Chol Chnam Thmay tại Đồng Tháp

Ninh Bình: Triển khai hiệu quả để nhân rộng mô hình tốt trên phạm vi toàn quốc

Ninh Bình: Triển khai hiệu quả để nhân rộng mô hình tốt trên phạm vi toàn quốc

Xứng đáng là đội quân xung kích, thế hệ cán bộ tương lai của Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Xứng đáng là đội quân xung kích, thế hệ cán bộ tương lai của Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu chào xã giao Chủ tịch UBTƯ Mặt trận Lào xây dựng đất nước

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu chào xã giao Chủ tịch UBTƯ Mặt trận Lào xây dựng đất nước

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu thăm, chúc mừng Đại lễ Phật đản tại Thành phố Hồ Chí Minh

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu thăm, chúc mừng Đại lễ Phật đản tại Thành phố Hồ Chí Minh