Lan tỏa lối sống xanh

Lan tỏa lối sống xanh

MTTQ thành phố Từ Sơn góp phần xây dựng đô thị văn minh, xanh, sạch, đẹp

MTTQ thành phố Từ Sơn góp phần xây dựng đô thị văn minh, xanh, sạch, đẹp

Ninh Thuận: Tọa đàm phản biện về xây dựng và phát triển 'Xanh – sạch – đẹp'

Ninh Thuận: Tọa đàm phản biện về xây dựng và phát triển 'Xanh – sạch – đẹp'

Vĩnh Yên xây dựng đô thị xanh, sạch, đẹp, văn minh

Vĩnh Yên xây dựng đô thị xanh, sạch, đẹp, văn minh

Bắc Giang: Phản biện dự thảo kế hoạch hành động tăng trưởng xanh tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2030

Bắc Giang: Phản biện dự thảo kế hoạch hành động tăng trưởng xanh tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2030

Trồng mới 60 nghìn cây rừng đầu nguồn và nâng cao nhận thức về trồng cây, gây rừng

Trồng mới 60 nghìn cây rừng đầu nguồn và nâng cao nhận thức về trồng cây, gây rừng

Ra mắt mô hình khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp

Ra mắt mô hình khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Vĩnh Phước A ra mắt mô hình Khu dân cư tự quản “Bảo vệ môi trường, sáng - xanh - sạch - đẹp”

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Vĩnh Phước A ra mắt mô hình Khu dân cư tự quản “Bảo vệ môi trường, sáng - xanh - sạch - đẹp”

Phụ nữ Phú Lương chung tay vì môi trường xanh

Phụ nữ Phú Lương chung tay vì môi trường xanh

Ủy ban MTTQ xã Nghĩa Thành: Đổi rác tái chế lấy rau xanh

Ủy ban MTTQ xã Nghĩa Thành: Đổi rác tái chế lấy rau xanh

Vĩnh Phúc: Tiếp tục triển khai phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng khu dân cư sáng-xanh-sạch-đẹp”

Vĩnh Phúc: Tiếp tục triển khai phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng khu dân cư sáng-xanh-sạch-đẹp”

Ủy ban MTTQ huyện Minh Hóa: Chung tay giữ môi trường xanh, sạch, đẹp

Ủy ban MTTQ huyện Minh Hóa: Chung tay giữ môi trường xanh, sạch, đẹp

Cùng người dân tạo mảng xanh trên các tuyến đường

Cùng người dân tạo mảng xanh trên các tuyến đường

Hiệu quả mô hình “Sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, nghĩa tình”

Hiệu quả mô hình “Sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, nghĩa tình”

TP. Vũng Tàu:  Đồng bào Công giáo chung sức xây dựng thành phố biển xanh, sạch, đẹp

TP. Vũng Tàu: Đồng bào Công giáo chung sức xây dựng thành phố biển xanh, sạch, đẹp