Triển khai dự án tái chế tuần hoàn khép kín, tạo môi trường xanh, sạch đẹp tại Việt Nam

Triển khai dự án tái chế tuần hoàn khép kín, tạo môi trường xanh, sạch đẹp tại Việt Nam

Xây dựng nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp

Xây dựng nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp

Kiên Giang: Ra mắt mô hình “Bảo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp” Tổ 1 ấp Phước Tân, xã Vĩnh Phước A, huyện Gò Quao

Kiên Giang: Ra mắt mô hình “Bảo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp” Tổ 1 ấp Phước Tân, xã Vĩnh Phước A, huyện Gò Quao

Điển hình trong xây dựng khu dân cư “Sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, nghĩa tình”

Điển hình trong xây dựng khu dân cư “Sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, nghĩa tình”

Phụ nữ Thừa Thiên – Huế: Lan tỏa nhiều phong trào bảo vệ môi trường xanh

Phụ nữ Thừa Thiên – Huế: Lan tỏa nhiều phong trào bảo vệ môi trường xanh

Thanh Hóa: Xây dựng mô hình Khu dân cư “Sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn” tại Ngọc Lặc và Thọ Xuân

Thanh Hóa: Xây dựng mô hình Khu dân cư “Sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn” tại Ngọc Lặc và Thọ Xuân

Vĩnh Phúc: Sơ kết 2 năm triển khai thực hiện Phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp”

Vĩnh Phúc: Sơ kết 2 năm triển khai thực hiện Phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp”

Xây dựng khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp

Xây dựng khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp

Phật giáo Thanh Hóa sống xanh, tốt đời, đẹp đạo

Phật giáo Thanh Hóa sống xanh, tốt đời, đẹp đạo

Kiến tạo môi trường nông thôn xanh - sạch - đẹp

Kiến tạo môi trường nông thôn xanh - sạch - đẹp

Bình Dương thực hiện mô hình ba xanh tại khu vực “vùng xanh”

Bình Dương thực hiện mô hình ba xanh tại khu vực “vùng xanh”

Quảng Ninh linh hoạt thích ứng giữ vững vùng xanh an toàn

Quảng Ninh linh hoạt thích ứng giữ vững vùng xanh an toàn

Thành phố Hà Nội đã trở thành “vùng xanh“

Thành phố Hà Nội đã trở thành “vùng xanh“

Những người góp phần giữ vùng xanh trong đại dịch

Những người góp phần giữ vùng xanh trong đại dịch

Vĩnh Phúc: Quyết tâm giữ vững “vùng xanh” an toàn

Vĩnh Phúc: Quyết tâm giữ vững “vùng xanh” an toàn