Thừa Thiên - Huế: Xây dựng hơn 920 ‘Tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn’

Thừa Thiên - Huế: Xây dựng hơn 920 ‘Tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn’

Xây dựng khu dân cư “sáng, xanh, sạch, đẹp” từ sức mạnh lòng dân

Xây dựng khu dân cư “sáng, xanh, sạch, đẹp” từ sức mạnh lòng dân

Hợp Thịnh xây dựng khu dân cư sáng – xanh – sạch – đẹp

Hợp Thịnh xây dựng khu dân cư sáng – xanh – sạch – đẹp

Nhân rộng các tuyến đường kiểu mẫu “Sáng, xanh, sạch, đẹp, văn minh”

Nhân rộng các tuyến đường kiểu mẫu “Sáng, xanh, sạch, đẹp, văn minh”

Lan tỏa lối sống xanh

Lan tỏa lối sống xanh

Trồng mới 60 nghìn cây rừng đầu nguồn và nâng cao nhận thức về trồng cây, gây rừng

Trồng mới 60 nghìn cây rừng đầu nguồn và nâng cao nhận thức về trồng cây, gây rừng

MTTQ thành phố Từ Sơn góp phần xây dựng đô thị văn minh, xanh, sạch, đẹp

MTTQ thành phố Từ Sơn góp phần xây dựng đô thị văn minh, xanh, sạch, đẹp

Ninh Thuận: Tọa đàm phản biện về xây dựng và phát triển 'Xanh – sạch – đẹp'

Ninh Thuận: Tọa đàm phản biện về xây dựng và phát triển 'Xanh – sạch – đẹp'

Vĩnh Yên xây dựng đô thị xanh, sạch, đẹp, văn minh

Vĩnh Yên xây dựng đô thị xanh, sạch, đẹp, văn minh

Bắc Giang: Phản biện dự thảo kế hoạch hành động tăng trưởng xanh tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2030

Bắc Giang: Phản biện dự thảo kế hoạch hành động tăng trưởng xanh tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2030

Ra mắt mô hình khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp

Ra mắt mô hình khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Vĩnh Phước A ra mắt mô hình Khu dân cư tự quản “Bảo vệ môi trường, sáng - xanh - sạch - đẹp”

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Vĩnh Phước A ra mắt mô hình Khu dân cư tự quản “Bảo vệ môi trường, sáng - xanh - sạch - đẹp”

Phụ nữ Phú Lương chung tay vì môi trường xanh

Phụ nữ Phú Lương chung tay vì môi trường xanh

Ủy ban MTTQ xã Nghĩa Thành: Đổi rác tái chế lấy rau xanh

Ủy ban MTTQ xã Nghĩa Thành: Đổi rác tái chế lấy rau xanh

Xây dựng khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp

Xây dựng khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp