Vĩnh Phúc: Tiếp tục triển khai phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng khu dân cư sáng-xanh-sạch-đẹp”

Vĩnh Phúc: Tiếp tục triển khai phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng khu dân cư sáng-xanh-sạch-đẹp”

Ủy ban MTTQ huyện Minh Hóa: Chung tay giữ môi trường xanh, sạch, đẹp

Ủy ban MTTQ huyện Minh Hóa: Chung tay giữ môi trường xanh, sạch, đẹp

Cùng người dân tạo mảng xanh trên các tuyến đường

Cùng người dân tạo mảng xanh trên các tuyến đường

Hiệu quả mô hình “Sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, nghĩa tình”

Hiệu quả mô hình “Sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, nghĩa tình”

Đẩy mạnh phong trào xây dựng khu dân cư sáng-xanh-sạch-đẹp

Đẩy mạnh phong trào xây dựng khu dân cư sáng-xanh-sạch-đẹp

TP. Vũng Tàu:  Đồng bào Công giáo chung sức xây dựng thành phố biển xanh, sạch, đẹp

TP. Vũng Tàu: Đồng bào Công giáo chung sức xây dựng thành phố biển xanh, sạch, đẹp

Lan tỏa chương trình “Một tỷ cây xanh”

Lan tỏa chương trình “Một tỷ cây xanh”

Thanh Hóa: Hiệu quả các mô hình khu dân cư sáng – xanh - sạch – đẹp

Thanh Hóa: Hiệu quả các mô hình khu dân cư sáng – xanh - sạch – đẹp

Thái Nguyên:Giám sát vì môi trường xanh

Thái Nguyên:Giám sát vì môi trường xanh

“Khát vọng Đại dương xanh”: Nâng cao ý thức bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn và phát huy giá trị của biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc

“Khát vọng Đại dương xanh”: Nâng cao ý thức bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn và phát huy giá trị của biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc

Quảng Nam: Triển khai xây dựng mô hình điểm “Tôn giáo chung tay bảo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp”

Quảng Nam: Triển khai xây dựng mô hình điểm “Tôn giáo chung tay bảo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp”

Xây dựng nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp

Xây dựng nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp

Triển khai dự án tái chế tuần hoàn khép kín, tạo môi trường xanh, sạch đẹp tại Việt Nam

Triển khai dự án tái chế tuần hoàn khép kín, tạo môi trường xanh, sạch đẹp tại Việt Nam

Kiên Giang: Ra mắt mô hình “Bảo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp” Tổ 1 ấp Phước Tân, xã Vĩnh Phước A, huyện Gò Quao

Kiên Giang: Ra mắt mô hình “Bảo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp” Tổ 1 ấp Phước Tân, xã Vĩnh Phước A, huyện Gò Quao

Điển hình trong xây dựng khu dân cư “Sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, nghĩa tình”

Điển hình trong xây dựng khu dân cư “Sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, nghĩa tình”