Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 02/01/2024 - Kết nối yêu thương - Tìm lại ánh sáng

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 02/01/2024 - Kết nối yêu thương - Tìm lại ánh sáng

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 11/04/2023 - Mô hình thiện nguyện mở hỗ trợ người nghèo

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 11/04/2023 - Mô hình thiện nguyện mở hỗ trợ người nghèo

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 30/03/2023 - Nhóm thiện nguyện mang yêu thương đến vùng cao

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 30/03/2023 - Nhóm thiện nguyện mang yêu thương đến vùng cao

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 20/01/2023 - Nhóm thiện nguyện thắp lửa yêu thương

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 20/01/2023 - Nhóm thiện nguyện thắp lửa yêu thương

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 02/01/2023 - Mang yêu thương tới những người vô gia cư

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 02/01/2023 - Mang yêu thương tới những người vô gia cư

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 02/10/2022 - 10 năm làm thiện nguyện vì cộng đồng

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 02/10/2022 - 10 năm làm thiện nguyện vì cộng đồng

Số hóa hoạt động cứu trợ, thiện nguyện tại tỉnh Quảng Trị - Kinh nghiệm và những kết quả bước đầu

Số hóa hoạt động cứu trợ, thiện nguyện tại tỉnh Quảng Trị - Kinh nghiệm và những kết quả bước đầu

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 28/07/2022 - Nhóm thiện nguyện làm ấm lòng người vô gia cư

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 28/07/2022 - Nhóm thiện nguyện làm ấm lòng người vô gia cư

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 13/03/2022 - Người thợ cắt tóc đam mê thiện nguyện

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 13/03/2022 - Người thợ cắt tóc đam mê thiện nguyện

Tri ân các tổ chức thiện nguyện giúp thành phố Hồ Chí Minh phòng, chống dịch COVID-19

Tri ân các tổ chức thiện nguyện giúp thành phố Hồ Chí Minh phòng, chống dịch COVID-19

Minh bạch hóa hoạt động thiện nguyện

Minh bạch hóa hoạt động thiện nguyện

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận gặp mặt một số tổ chức, cá nhân, nhóm thiện nguyện

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận gặp mặt một số tổ chức, cá nhân, nhóm thiện nguyện

Bắc Kạn: Lan tỏa các hoạt động thiện nguyện phòng, chống dịch Covid-19

Bắc Kạn: Lan tỏa các hoạt động thiện nguyện phòng, chống dịch Covid-19

Doanh nghiệp kiều bào chung tay hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh chống dịch

Doanh nghiệp kiều bào chung tay hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh chống dịch