Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 02/01/2023 - Mang yêu thương tới những người vô gia cư

(Mặt trận) - Câu chuyện về Nhóm Thiện nguyện Liên Tâm tại TP. Hồ Chí Minh. Suốt 5 năm qua, nhóm thiện nguyện với những chuyến xe xuyên màn đêm, mang theo những món quà yêu thương đến giúp đỡ cho những người thiếu may mắn, gặp khó khăn khi không có nơi để trở về.

Nơi gắn kết, hun đúc khối đại đoàn kết

Chủ tịch nước gặp mặt trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 01/03/2024 - Cẩn trọng hoạt động đầu tư tiền ảo