Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 02/01/2024 - Kết nối yêu thương - Tìm lại ánh sáng

(Mặt trận) - Tại TX. Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa có một nhóm thiện nguyện vẫn âm thầm trợ giúp cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Nhóm thiện nguyện này hoạt động hơn 10 năm nay, đã hỗ trợ cho hàng ngàn người được mổ mắt miễn phí.

Phát huy vai trò người có uy tín ở biên giới

Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Bình

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 14/06/2024 - Khu dân cư ngập úng nặng suốt nhiều năm