Vinh danh 236 điển hình tiêu biểu trong công tác Mặt trận

Vinh danh 236 điển hình tiêu biểu trong công tác Mặt trận

Đoàn đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dâng hương tại Đền Hùng

Đoàn đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dâng hương tại Đền Hùng

Những người hết lòng vì lợi ích nhân dân

Những người hết lòng vì lợi ích nhân dân

Những con số ấn tượng trong hoạt động giám sát, phản biện xã hội của đội ngũ cán bộ Mặt trận ở cơ sở

Những con số ấn tượng trong hoạt động giám sát, phản biện xã hội của đội ngũ cán bộ Mặt trận ở cơ sở

Hội nghị biểu dương Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và Trưởng ban Công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017 - 2022: Phát huy vai trò cán bộ Mặt trận cơ sở

Hội nghị biểu dương Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và Trưởng ban Công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017 - 2022: Phát huy vai trò cán bộ Mặt trận cơ sở

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng: Lan tỏa những tấm gương cán bộ Mặt trận vì cộng đồng

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng: Lan tỏa những tấm gương cán bộ Mặt trận vì cộng đồng

Những cán bộ Mặt trận cơ sở linh hoạt, sáng tạo, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động nhân dân

Những cán bộ Mặt trận cơ sở linh hoạt, sáng tạo, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động nhân dân

Danh sách 299 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận

Danh sách 299 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận

Hội nghị biểu dương Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Trưởng ban Công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017 – 2022

Hội nghị biểu dương Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Trưởng ban Công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017 – 2022

Sẽ biểu dương 299 Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và Trưởng ban Công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017 – 2022

Sẽ biểu dương 299 Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và Trưởng ban Công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017 – 2022

Tuyên Quang: Biểu dương Chủ tịch Ủy ban MTTQ cấp xã và Trưởng Ban công tác Mặt trận tiêu biểu giai đoạn  2017 - 2022

Tuyên Quang: Biểu dương Chủ tịch Ủy ban MTTQ cấp xã và Trưởng Ban công tác Mặt trận tiêu biểu giai đoạn 2017 - 2022

UBTƯ MTTQ Việt Nam sẽ tổ chức Hội nghị biểu dương Chủ tịch Mặt trận cấp xã và Trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu

UBTƯ MTTQ Việt Nam sẽ tổ chức Hội nghị biểu dương Chủ tịch Mặt trận cấp xã và Trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu