Trà Vinh: Tiếp nhận vật tư y tế phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trị giá trên 3,1 tỷ đồng

Trà Vinh: Tiếp nhận vật tư y tế phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trị giá trên 3,1 tỷ đồng

Phát huy mô hình “Loa tuyên truyền lưu động” trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Phát huy mô hình “Loa tuyên truyền lưu động” trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Thanh Hóa: Gặp mặt, tiễn các vị sư tăng vào tỉnh Long An phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Thanh Hóa: Gặp mặt, tiễn các vị sư tăng vào tỉnh Long An phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Quảng Ninh: Gần 164 tỷ đồng ủng hộ Quỹ Phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Quảng Ninh: Gần 164 tỷ đồng ủng hộ Quỹ Phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Quảng Nam: Các tôn giáo ủng hộ kinh phí phòng chống dịch bệnh Covid-19

Quảng Nam: Các tôn giáo ủng hộ kinh phí phòng chống dịch bệnh Covid-19

Quảng Ninh:Trên 140 tỷ đồng ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Quảng Ninh:Trên 140 tỷ đồng ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch bệnh Covid-19

MTTQ các cấp tỉnh Trà Vinh phát huy vai trò trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19

MTTQ các cấp tỉnh Trà Vinh phát huy vai trò trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Hội Thánh Tin lành Truyền giáo cơ đốc trên địa bàn tỉnh Kon Tum chung tay phòng chống dịch bệnh Covid-19

Hội Thánh Tin lành Truyền giáo cơ đốc trên địa bàn tỉnh Kon Tum chung tay phòng chống dịch bệnh Covid-19

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh: Trao 2,3 tỷ đồng cho các địa phương phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh: Trao 2,3 tỷ đồng cho các địa phương phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Kon Tum: Tiếp nhận kinh phí ủng hộ Quỹ vắc-cin và phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Kon Tum: Tiếp nhận kinh phí ủng hộ Quỹ vắc-cin và phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Quảng Xương phát huy vai trò của MTTQ trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Quảng Xương phát huy vai trò của MTTQ trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Lâm Đồng: Trên 70,6 tỷ đồng đóng góp ủng hộ Quỹ phòng chống dịch bệnh Covid-19

Lâm Đồng: Trên 70,6 tỷ đồng đóng góp ủng hộ Quỹ phòng chống dịch bệnh Covid-19

Đồng bào Khmer tỉnh Bạc Liêu đồng lòng phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Đồng bào Khmer tỉnh Bạc Liêu đồng lòng phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Hà Nội: Hơn 20,5 tỷ đồng ủng hộ công tác phòng chống dịch bệnh

Hà Nội: Hơn 20,5 tỷ đồng ủng hộ công tác phòng chống dịch bệnh

Nhân lên những nghĩa cử đẹp trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Nhân lên những nghĩa cử đẹp trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19