Quảng Nam: Tiếp nhận 300 triệu đồng ủng hộ phòng chống dịch bệnh Covid-19

Quảng Nam: Tiếp nhận 300 triệu đồng ủng hộ phòng chống dịch bệnh Covid-19

Phật giáo tỉnh Đồng Tháp ủng hộ quỹ phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Phật giáo tỉnh Đồng Tháp ủng hộ quỹ phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Sóc Trăng: Mặt trận chủ động phối hợp phòng chống dịch bệnh

Sóc Trăng: Mặt trận chủ động phối hợp phòng chống dịch bệnh

Phú Thọ chủ động phòng, chống dịch bệnh

Phú Thọ chủ động phòng, chống dịch bệnh

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương tiếp nhận tiền và hàng hóa trị giá gần 11 tỷ đồng ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương tiếp nhận tiền và hàng hóa trị giá gần 11 tỷ đồng ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Lai Châu: Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Lai Châu: Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Mặt trận Tổ quốc xã Châu Quang phát huy vai trò trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19

Mặt trận Tổ quốc xã Châu Quang phát huy vai trò trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19

Ủy ban MTTQ tỉnh Bình Dương tiếp nhận ủng hộ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Ủy ban MTTQ tỉnh Bình Dương tiếp nhận ủng hộ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương:Tiếp nhận trên 9,2 tỷ đồng ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương:Tiếp nhận trên 9,2 tỷ đồng ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Hà Tĩnh: Hơn 49 tỷ đồng ủng hộ chống dịch bệnh Covid-19 từ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân

Hà Tĩnh: Hơn 49 tỷ đồng ủng hộ chống dịch bệnh Covid-19 từ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân

Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Bình tiếp nhận ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Bình tiếp nhận ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Bình tiếp nhận ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Bình tiếp nhận ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hải Phòng đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hải Phòng đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình tiếp nhận ủng hộ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình tiếp nhận ủng hộ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Tinh thần đại đoàn kết sẽ chiến thắng đại dịch Covid-19

Tinh thần đại đoàn kết sẽ chiến thắng đại dịch Covid-19