Bình Dương kêu gọi ‘Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch bệnh COVID-19’

Bình Dương kêu gọi ‘Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch bệnh COVID-19’

BIDV ủng hộ 10 tỷ đồng phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại TP. Hồ Chí Minh

BIDV ủng hộ 10 tỷ đồng phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại TP. Hồ Chí Minh

Bạc Liêu: MTTQ và các đoàn thể cơ sở tích cực tham gia phòng chống dịch bệnh COVID-19

Bạc Liêu: MTTQ và các đoàn thể cơ sở tích cực tham gia phòng chống dịch bệnh COVID-19

Gia Lai: Tập đoàn FLC trao 5 tỷ đồng ủng hộ Quỹ vắc – xin và công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Gia Lai: Tập đoàn FLC trao 5 tỷ đồng ủng hộ Quỹ vắc – xin và công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Gia Lai, Đồng Tháp: Tiếp nhận ủng hộ, đăng ký ủng hộ cho Quỹ vắc – Xin và công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Gia Lai, Đồng Tháp: Tiếp nhận ủng hộ, đăng ký ủng hộ cho Quỹ vắc – Xin và công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lai Châu ủng hộ phòng chống dịch bệnh Covid-19

Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lai Châu ủng hộ phòng chống dịch bệnh Covid-19

Sóc Trăng: Tiếp nhận trên 6 tỷ tại lễ phát động ủng hộ phòng chống dịch bệnh Covid-19

Sóc Trăng: Tiếp nhận trên 6 tỷ tại lễ phát động ủng hộ phòng chống dịch bệnh Covid-19

Toàn văn Lời kêu gọi “Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch bệnh Covid-19” của Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam

Toàn văn Lời kêu gọi “Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch bệnh Covid-19” của Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam

Mặt trận Đắk Lắk nỗ lực chung tay phòng chống dịch bệnh, hỗ trợ người nghèo

Mặt trận Đắk Lắk nỗ lực chung tay phòng chống dịch bệnh, hỗ trợ người nghèo

Kon Tum: Tiếp nhận kinh phí ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Kon Tum: Tiếp nhận kinh phí ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19

MTTQ huyện Bàu Bàng (Bình Dương): Tập hợp, đoàn kết phòng, chống dịch bệnh

MTTQ huyện Bàu Bàng (Bình Dương): Tập hợp, đoàn kết phòng, chống dịch bệnh

An Giang chung tay phòng, chống dịch bệnh Covid -19

An Giang chung tay phòng, chống dịch bệnh Covid -19

Hà Tĩnh: Hơn 36 tỷ đồng ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Hà Tĩnh: Hơn 36 tỷ đồng ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Quảng Bình: Huy động sức mạnh tổng hợp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Quảng Bình: Huy động sức mạnh tổng hợp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

5 điều cần làm ngay để phòng, chống dịch bệnh COVID-19

5 điều cần làm ngay để phòng, chống dịch bệnh COVID-19