Ủy ban MTTQ TP Hà Nội kiểm tra hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng tại quận Hai Bà Trưng

Ủy ban MTTQ TP Hà Nội kiểm tra hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng tại quận Hai Bà Trưng

Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh giao ban công tác quý III

Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh giao ban công tác quý III

Phụ nữ Vụ Bản chung tay bảo vệ môi trường

Phụ nữ Vụ Bản chung tay bảo vệ môi trường

Ủy ban MTTQ TP Cần Thơ bàn giao 7 căn nhà Ðại đoàn kết

Ủy ban MTTQ TP Cần Thơ bàn giao 7 căn nhà Ðại đoàn kết

Bắc Ninh: Sơ kết 5 năm hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng

Bắc Ninh: Sơ kết 5 năm hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng làm việc với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng làm việc với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh

Tiền Giang: Ủy ban MTTQ huyện Châu Thành bàn giao 4 nhà đại đoàn kết

Tiền Giang: Ủy ban MTTQ huyện Châu Thành bàn giao 4 nhà đại đoàn kết

Ban Tổ chức Trung ương gặp mặt các cán bộ Trung ương điều động, luân chuyển

Ban Tổ chức Trung ương gặp mặt các cán bộ Trung ương điều động, luân chuyển

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tổ chức giao ban dư luận xã hội

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tổ chức giao ban dư luận xã hội

Khởi sắc vùng đồng bào DTTS trên địa bàn Đà Lạt

Khởi sắc vùng đồng bào DTTS trên địa bàn Đà Lạt

Thanh Hóa: Người uy tín góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại thôn, bản

Thanh Hóa: Người uy tín góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại thôn, bản

Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh: Tiếp và làm việc với Ban Thường trực Ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh

Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh: Tiếp và làm việc với Ban Thường trực Ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng phải hiện diện trong chỉ đạo hằng ngày

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng phải hiện diện trong chỉ đạo hằng ngày

Ra mắt Ban liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài tỉnh Ninh Thuận

Ra mắt Ban liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài tỉnh Ninh Thuận

Khẩn trương cụ thể hóa những quy định, kết luận về công tác tổ chức xây dựng Đảng

Khẩn trương cụ thể hóa những quy định, kết luận về công tác tổ chức xây dựng Đảng