Nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ của công tác tuyên giáo năm 2023

(Mặt trận) - Sáng 28/12, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 của cơ quan và Đảng bộ cơ quan. Sau khi nghe lãnh đạo các vụ, đơn vị trình bày tham luận, đóng góp ý kiến nhằm làm rõ hơn những kết quả đã đạt được trong năm qua và bổ sung, hoàn thiện phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2023, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu kết luận Hội nghị.

Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại phiên họp của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương

Giương cao ngọn cờ đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy truyền thống yêu nước, vai trò nòng cốt chính trị của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, quyết tâm xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc

Xây dựng hệ thống vị trí việc làm gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và cải cách chính sách tiền lương

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu kết luận Hội nghị. 

Điểm lại những kết quả nổi bật Ban Tuyên giáo Trung ương đã đạt được trong năm qua, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh: Năm 2022, tình hình thế giới, khu vực và trong nước có nhiều biến động nhanh, phức tạp, khó lường, khó dự báo, trong đó có những vấn đề mới chưa có tiền lệ tác động đến công tác tư tưởng. Mặc dù vậy, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sáng tạo của Đảng, của lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan; sự tâm huyết, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong cơ quan, Ban Tuyên giáo Trung ương đã phát huy tinh thần đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau, hoàn thành tốt nhiệm vụ của cơ quan và Đảng ủy cơ quan, được Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các ban, bộ, ngành và các địa phương ghi nhận, đánh giá cao.

Đặc biệt, trong năm qua, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, 6 khóa XIII với nhiều đổi mới, được các cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên đánh giá cao.

Cơ bản hoàn thành 22 đề án trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính, Ban Bí thư. Các đề án được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, bảo đảm chất lượng, trong đó, nhiều Đề án khó, mới. Công tác chỉ đạo, định hướng tuyên truyền có nhiều đổi mới, tạo hiệu ứng tốt trong xã hội. Tổ chức thành công nhiều Hội nghị, Hội thảo, Hội thi quan trọng, tạo được điểm nhấn; nhiều hoạt động, sự kiện lớn với cách làm đổi mới, sáng tạo và có ý nghĩa rất sâu sắc như: Chương trình “Hồ Chí Minh hành trình khát vọng”; Chương trình "Màu hoa đỏ" kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ; kỷ niệm 50 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không"; các hoạt động kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Võ Văn Kiệt; Hội thảo quốc gia “Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới” thu hút sự tham gia của đông đảo các chuyên gia, nhà khoa học, được dư luận đồng tình, đánh giá cao.

Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương điều hành thảo luận tại Hội nghị. 

Trong năm 2022, Ban cũng đã tổ chức thành công 4 Hội nghị toàn quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh với nhiều đổi mới. Tổ chức các cuộc thi như: Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam” năm 2022; Cuộc thi tìm hiểu kiến thức về biển, đảo Việt Nam “Tổ quốc bên bờ sóng”; Hội thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi; Hội thi Báo cáo viên giỏi tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng... có sức lan tỏa mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Thực hiện chủ trương hướng về cơ sở, năm 2022, Ban đã tổ chức các đoàn công tác của Lãnh đạo Ban thăm và làm việc với 22 địa phương về công tác xây dựng đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức. Qua các cuộc làm việc này Ban đã đồng hành cùng địa phương, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, phối hợp triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, được địa phương đồng tình, đánh giá cao.

Ban đã xây dựng Đề án, tham mưu Ban Bí thư ban hành Quyết định số 88-QĐ/TW, ngày 01/12/22 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ban Tuyên giáo Trung ương. Đây là cơ sở quan trọng cho Ban thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình và trên cơ sở đó, các vụ, đơn vị xây dựng chức năng, nhiệm vụ cho phù hợp. Rà soát, sửa đổi, bổ sung các Quy chế, quy định về công tác cán bộ, rà soát biên chế của Ban, giao biên chế cho các vụ, đơn vị… làm cơ sở để các hoạt động của Ban, của các vụ, đơn vị đi vào nền nếp, bảo đảm công khai, minh bạch, dân chủ hơn. Củng cố, kiện toàn, quy hoạch lãnh đạo cấp vụ, cấp phòng, cấp Ban giai đoạn 2021-2026 và 2026-2031; bổ nhiệm 14 đồng chí lãnh đạo cấp vụ, bổ nhiệm ngạch chuyên viên cao cấp 11 đồng chí…

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa trao tặng Huân chương Lao động cho 4 cá nhân có thành tích xuất sắc.  

Trong năm 2022, Đảng ủy triển khai quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ, Thường vụ Đảng ủy, Phó Bí thư, Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm và Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy. Đặc biệt, lần đầu tiên, Đảng bộ cơ quan có chức danh Phó Bí thư chuyên trách về công tác Đảng. Tổ chức thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 đảm bảo đúng thời gian quy định, theo đúng tinh thần Chỉ thị 35-CT/TW, Hướng dẫn 26-HD/BTCTW và Kế hoạch 65-KH/ĐUK.

Bên cạnh những ưu điểm, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục như: Việc triển khai Kế hoạch Hội nghị, Hội thảo, khảo sát của Ban nhiều vụ, đơn vị chưa triển khai theo đúng kế hoạch, dẫn đến tình trạng còn chồng chéo. Chất lượng một số văn bản thẩm định, đề án, tài liệu, báo cáo, hướng dẫn… còn hạn chế và không đồng đều ở các vụ, đơn vị. Một số vụ, đơn vị chưa chủ động tham mưu, đề xuất giải pháp xử lý những bất cập trong từng lĩnh vực công tác; việc theo dõi, nắm tình hình tư tưởng cũng như những khó khăn, vướng mắc khi triển khai công tác tuyên giáo ở địa phương, bộ, ngành hiệu quả chưa rõ nét. Tính tiên phong, gương mẫu của một số cán bộ, đảng viên còn hạn chế...

Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương trao Cờ thi đua của Chính phủ tặng Trung tâm Thông tin công tác Tuyên giáo 

Nhấn mạnh năm 2023 là năm giữa nhiệm kỳ, năm bản lề triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị các vụ, đơn vị, các đảng bộ, chi bộ khẩn trương, nghiêm túc, đổi mới, sáng tạo, tập trung thực hiện tốt những nội dung sau:

Khẩn trương xây dựng Chương trình trọng tâm, Kế hoạch Hội nghị, Hội thảo, khảo sát, tọa đàm, thăm dò dư luận xã hội của Ban năm 2023 để chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Sau Hội nghị Văn hóa toàn quốc, Vụ Văn hóa Văn nghệ tiếp tục tham mưu cho Lãnh đạo Ban những nội dung triển khai tiếp theo về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam, đặc biệt là việc triển khai thực hiện hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới. Đầu Xuân mới, Vụ cần tập trung tham mưu tổ chức tốt buổi gặp mặt các trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sỹ tiêu biểu năm 2023.

Các vụ, đơn vị tập trung triển khai thực hiện tốt 13 đề án trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2023 bảo đảm chất lượng và đúng tiến độ. Trước mắt, tập trung hoàn thiện Đề án tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 06/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

Chuẩn bị sơ kết 5 năm việc thực hiện Nghị quyết số 35- NQ/TW, ngày 22/10/2018 “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; Đề án Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 4/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”…

Tập trung tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng trên lĩnh vực tuyên giáo, trong đó chú trọng nghiên cứu các vấn đề lý luận khó, phức tạp phát sinh từ thực tiễn hoặc tồn tại trong thời gian dài; những vấn đề chưa rõ về cơ sở lý luận, còn nhiều ý kiến khác nhau, mạnh dạn cho thí điểm, tổng kết kịp thời để có kết luận nhằm thống nhất về mặt nhận thức. Khẩn trương tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư xây dựng tiêu chí và chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả tham mưu tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền các văn kiện của Đảng bằng việc đa dạng hóa hình thức, đổi mới phương pháp, kết hợp học tập với thảo luận và trả lời giải đáp kiến nghị. Tổng kết 40 năm công tác tham mưu của ngành Tuyên giáo để góp phần tham gia xây dựng Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Tiếp tục xây dựng kế hoạch, tổ chức các đoàn công tác của Lãnh đạo Ban kiểm tra công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức kết hợp với kiểm tra các lĩnh vực khác của công tác tuyên giáo như công tác lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch; tuyên truyền, thông tin đối ngoại, định hướng tư tưởng, dư luận xã hội, báo chí, xuất bản, văn hóa - văn nghệ, khoa giáo.

Triển khai thực hiện tốt Quyết định số 88-QĐ/TW, ngày 01/12/22 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ban Tuyên giáo Trung ương. Thực hiện tốt các công việc nội bộ của Ban, xây dựng quy chế làm việc và chức năng, nhiệm vụ của các vụ, đơn vị. Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch luân chuyển, điều động, bổ nhiệm cán bộ… bảo đảm công khai, minh bạch, dân chủ, được người, được việc. Triển khai tốt các kế hoạch của Đảng ủy cơ quan về công tác xây dựng Đảng. Từng đồng chí cán bộ, đảng viên, từng chi bộ, đảng bộ bộ phận của Đảng ủy cơ quan cần nêu cao tinh thần đoàn kết, chia sẻ, giúp đỡ nhau, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đã trao tặng Huân chương Lao động cho 4 cá nhân có thành tích xuất sắc. Đồng chí Lại Xuân Môn trao Cờ thi đua của Chính phủ tặng Trung tâm Thông tin công tác Tuyên giáo. Ngoài ra, một số tập thể và cá nhân được nhận Cờ thi đua và Bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương./.