Điểm mới của Luật Đất đai (sửa đổi): Công khai, minh bạch trong thu hồi đất

Điểm mới của Luật Đất đai (sửa đổi): Công khai, minh bạch trong thu hồi đất

Chính sách an sinh xã hội trong Luật Đất đai (sửa đổi): Nhiều quy định mới, tiến bộ, thực tiễn

Chính sách an sinh xã hội trong Luật Đất đai (sửa đổi): Nhiều quy định mới, tiến bộ, thực tiễn

Kỳ họp bất thường lần thứ năm, Quốc khoá XV: Quốc hội thông qua Luật Đất đai (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ năm, Quốc khoá XV: Quốc hội thông qua Luật Đất đai (sửa đổi)

Tiếp tục cho ý kiến giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật đất đai (sửa đổi)

Tiếp tục cho ý kiến giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật đất đai (sửa đổi)

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi): Công phu, kỹ lưỡng, tiếp thu đầy đủ, thận trọng các vấn đề lớn, khó còn ý kiến khác nhau

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi): Công phu, kỹ lưỡng, tiếp thu đầy đủ, thận trọng các vấn đề lớn, khó còn ý kiến khác nhau

Bổ sung, sửa đổi Luật Đất đai 2013: Bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của tổ chức, cá nhân, đáp ứng những vấn đề thực tiễn đặt ra

Bổ sung, sửa đổi Luật Đất đai 2013: Bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của tổ chức, cá nhân, đáp ứng những vấn đề thực tiễn đặt ra

Mặt trận Tổ quốc Hà Tĩnh và các tổ chức thành viên góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Mặt trận Tổ quốc Hà Tĩnh và các tổ chức thành viên góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Lấy ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi): Đúng đối tượng, thực chất, trọng tâm

Lấy ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi): Đúng đối tượng, thực chất, trọng tâm

Bắt đầu lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Bắt đầu lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị phản biện xã hội (lần 2) đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị phản biện xã hội (lần 2) đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Khẳng định vai trò của Mặt trận trong các khâu quản lý nhà nước về đất đai

Khẳng định vai trò của Mặt trận trong các khâu quản lý nhà nước về đất đai

Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ tổ chức Hội nghị phản biện lần hai dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ tổ chức Hội nghị phản biện lần hai dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Tiếp thu tối đa ý kiến nhân dân để hoàn thiện dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

Tiếp thu tối đa ý kiến nhân dân để hoàn thiện dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

Tách bạch công, tư trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Tách bạch công, tư trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Công khai việc tiếp thu ý kiến đóng góp cho dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Công khai việc tiếp thu ý kiến đóng góp cho dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)