Mặt trận Tổ quốc Hà Tĩnh và các tổ chức thành viên góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Mặt trận Tổ quốc Hà Tĩnh và các tổ chức thành viên góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Lấy ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi): Đúng đối tượng, thực chất, trọng tâm

Lấy ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi): Đúng đối tượng, thực chất, trọng tâm

Bắt đầu lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Bắt đầu lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị phản biện xã hội (lần 2) đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị phản biện xã hội (lần 2) đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Khẳng định vai trò của Mặt trận trong các khâu quản lý nhà nước về đất đai

Khẳng định vai trò của Mặt trận trong các khâu quản lý nhà nước về đất đai

Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ tổ chức Hội nghị phản biện lần hai dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ tổ chức Hội nghị phản biện lần hai dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Tiếp thu tối đa ý kiến nhân dân để hoàn thiện dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

Tiếp thu tối đa ý kiến nhân dân để hoàn thiện dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

Tách bạch công, tư trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Tách bạch công, tư trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Công khai việc tiếp thu ý kiến đóng góp cho dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Công khai việc tiếp thu ý kiến đóng góp cho dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Luật Đất đai phải đồng bộ, thống nhất với các luật, lĩnh vực chuyên ngành

Luật Đất đai phải đồng bộ, thống nhất với các luật, lĩnh vực chuyên ngành

Kết quả lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi): Gần 1,4 triệu lượt góp ý kiến vào nội dung dự thảo

Kết quả lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi): Gần 1,4 triệu lượt góp ý kiến vào nội dung dự thảo

Nhiều ý kiến góp ý Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Nhiều ý kiến góp ý Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

MTTQ Quảng Ninh: Lấy ý kiến tham gia dự thảo Luật Đất đai sửa đổi

MTTQ Quảng Ninh: Lấy ý kiến tham gia dự thảo Luật Đất đai sửa đổi

Gia Lai: Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Gia Lai: Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Mặt trận Bạc Liêu lấy ý kiến góp ý Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi

Mặt trận Bạc Liêu lấy ý kiến góp ý Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi