Nhân rộng mô hình giảm nghèo hiệu quả ở Bắc Giang

Nhân rộng mô hình giảm nghèo hiệu quả ở Bắc Giang

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang Trần Công Thắng thăm, tặng quà người có công tại huyện Lục Ngạn

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang Trần Công Thắng thăm, tặng quà người có công tại huyện Lục Ngạn

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 17/07/2023 - Bất an tín dụng đen ở làng quê

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 17/07/2023 - Bất an tín dụng đen ở làng quê

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 12/07/2023 - Người dân lo ngại nhà máy rác gây ảnh hưởng môi trường

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 12/07/2023 - Người dân lo ngại nhà máy rác gây ảnh hưởng môi trường

Cách làm mới trong xây dựng nông thôn mới ở Bắc Giang

Cách làm mới trong xây dựng nông thôn mới ở Bắc Giang

Bắc Giang: Đảng viên người dân tộc thiểu số: “Đầu tàu” ở thôn, bản

Bắc Giang: Đảng viên người dân tộc thiểu số: “Đầu tàu” ở thôn, bản

Bắc Giang: Sáng tạo giảm thiểu rác thải nhựa

Bắc Giang: Sáng tạo giảm thiểu rác thải nhựa

Bắc Giang: Không ngừng củng cố, phát huy sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân tộc

Bắc Giang: Không ngừng củng cố, phát huy sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân tộc

Người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Giang: Nói dân nghe, làm dân tin

Người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Giang: Nói dân nghe, làm dân tin

Bắc Giang: Thăm, chúc mừng các cơ sở tôn giáo nhân lễ Phục sinh năm 2023

Bắc Giang: Thăm, chúc mừng các cơ sở tôn giáo nhân lễ Phục sinh năm 2023

Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Quốc gia Mặt trận đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia thăm Bắc Giang

Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Quốc gia Mặt trận đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia thăm Bắc Giang

Bắc Giang: Giúp đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi an cư

Bắc Giang: Giúp đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi an cư

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 29/05/2023 - Vướng mắc trong thực hiện chính sách đất dịch vụ

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 29/05/2023 - Vướng mắc trong thực hiện chính sách đất dịch vụ

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 26/05/2023 - Hơn 200 hộ dân bị tạm dừng giao đất dịch vụ

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 26/05/2023 - Hơn 200 hộ dân bị tạm dừng giao đất dịch vụ

Bắc Giang: Khen thưởng 77 tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ

Bắc Giang: Khen thưởng 77 tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ