Phụ nữ Bắc Giang thi đua làm sạch nhà, đẹp phố

Phụ nữ Bắc Giang thi đua làm sạch nhà, đẹp phố

Bắc Giang: Sáng tạo vận động xây nhà đại đoàn kết

Bắc Giang: Sáng tạo vận động xây nhà đại đoàn kết

Bắc Giang: Gần 9,8 tỷ đồng ủng hộ Quỹ Vì người nghèo các cấp

Bắc Giang: Gần 9,8 tỷ đồng ủng hộ Quỹ Vì người nghèo các cấp

Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực dự Ngày hội Đại đoàn kết tại huyện Yên Thế

Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực dự Ngày hội Đại đoàn kết tại huyện Yên Thế

Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực dự Hội nghị Biểu dương cán bộ Mặt trận cơ sở tiêu biểu tỉnh Bắc Giang

Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực dự Hội nghị Biểu dương cán bộ Mặt trận cơ sở tiêu biểu tỉnh Bắc Giang

Bắc Giang: Gần 700 triệu đồng ủng hộ Quỹ Vì người nghèo năm 2022

Bắc Giang: Gần 700 triệu đồng ủng hộ Quỹ Vì người nghèo năm 2022

Bắc Giang: Nâng cao hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội

Bắc Giang: Nâng cao hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội

Bắc Giang: Kết nối những tấm lòng vì người nghèo

Bắc Giang: Kết nối những tấm lòng vì người nghèo

Bắc Giang: Biểu dương 45 điển hình tiên tiến vùng dân tộc thiểu số

Bắc Giang: Biểu dương 45 điển hình tiên tiến vùng dân tộc thiểu số

Nêu gương sáng trong đồng bào dân tộc thiểu số ở Bắc Giang

Nêu gương sáng trong đồng bào dân tộc thiểu số ở Bắc Giang

Bắc Giang: Gần 90 tỷ đồng đăng ký ủng hộ Quỹ 'Vì người nghèo'

Bắc Giang: Gần 90 tỷ đồng đăng ký ủng hộ Quỹ 'Vì người nghèo'

Lục Nam (Bắc Giang): Hỗ trợ xây mới và sửa chữa 50 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo năm 2023

Lục Nam (Bắc Giang): Hỗ trợ xây mới và sửa chữa 50 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo năm 2023

Bắc Giang: Vận động, tặng quà cho người nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023

Bắc Giang: Vận động, tặng quà cho người nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023

Bắc Giang triển khai kế hoạch Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2022

Bắc Giang triển khai kế hoạch Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2022

Bắc Giang: Đồng hành hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, thu hẹp khoảng cách vùng miền

Bắc Giang: Đồng hành hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, thu hẹp khoảng cách vùng miền