Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 02/04/2024 - Phản ánh về một số hạng mục nông thôn chưa đạt chuẩn

(Mặt trận) - Một xã đã đạt chuẩn nông thôn mới nhưng một số hạng mục vẫn cần phải được cải thiện, đó là những đoạn đường người dân đi lại nhiều nhưng vẫn là đường đất, thiếu an toàn, hon nữa việc xử lý rác bằng lò đốt rác vẫn gây ô nhiễm môi trường cả vùng. Đây là những phản ánh của người dân ở xã Châu Minh, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang.

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 16/05/2024 - Hiệu quả mô hình “24 giờ cùng nhân dân“

Khai mạc Hội nghị Trung ương 9 khóa XIII

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 15/05/2024 - Một số lái xe buýt chưa tuân thủ an toàn giao thông