Bắc Giang: Nhiều cách làm sáng tạo bảo vệ môi trường

Bắc Giang: Nhiều cách làm sáng tạo bảo vệ môi trường

Bắc Giang: Gần 10 tỷ đồng ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”

Bắc Giang: Gần 10 tỷ đồng ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 12/10/2023 - Cả xã đường bê tông, riêng 1 thôn vẫn đường đất

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 12/10/2023 - Cả xã đường bê tông, riêng 1 thôn vẫn đường đất

Bắc Giang: Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền

Bắc Giang: Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 11/10/2023 - Bãi rác gây mùi ở Việt Yên đã được khắc phục

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 11/10/2023 - Bãi rác gây mùi ở Việt Yên đã được khắc phục

Phát triển hạ tầng giao thông vùng dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Giang

Phát triển hạ tầng giao thông vùng dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Giang

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 07/10/2023 - Bãi chôn lấp rác gây ảnh hưởng tới người dân

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 07/10/2023 - Bãi chôn lấp rác gây ảnh hưởng tới người dân

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 17/11/2023 - Phong trào hiến đất mở đường giao thông nông thôn

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 17/11/2023 - Phong trào hiến đất mở đường giao thông nông thôn

Bắc Giang: Đẩy mạnh giám sát, tiếp sức đồng bào dân tộc thoát nghèo

Bắc Giang: Đẩy mạnh giám sát, tiếp sức đồng bào dân tộc thoát nghèo

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 07/09/2023 - Mắc kẹt khi mua đất đấu giá

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 07/09/2023 - Mắc kẹt khi mua đất đấu giá

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Bắc Giang

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Bắc Giang

Bắc Giang: Nhiều chuyển biến từ xây dựng nông thôn mới

Bắc Giang: Nhiều chuyển biến từ xây dựng nông thôn mới

Bắc Giang: Phát huy vai trò của Mặt trận trong xây dựng nông thôn mới

Bắc Giang: Phát huy vai trò của Mặt trận trong xây dựng nông thôn mới

Bắc Giang: Phát huy vai trò của những người uy tín

Bắc Giang: Phát huy vai trò của những người uy tín

Bắc Giang: Phát huy vai trò của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng trong triển khai chương trình mục tiêu quốc gia

Bắc Giang: Phát huy vai trò của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng trong triển khai chương trình mục tiêu quốc gia