Bắc Giang quan tâm bảo tồn và phát huy giá trị ngôn ngữ các dân tộc thiểu số

Bắc Giang quan tâm bảo tồn và phát huy giá trị ngôn ngữ các dân tộc thiểu số

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 07/03/2023 - Có sổ đỏ nhưng không được đền bù thu hồi đất

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 07/03/2023 - Có sổ đỏ nhưng không được đền bù thu hồi đất

Phát triển hạ tầng giao thông vùng dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Giang

Phát triển hạ tầng giao thông vùng dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Giang

Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Giang trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay

Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Giang trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay

Bắc Giang chăm lo cho người nghèo

Bắc Giang chăm lo cho người nghèo

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 05/04/2023 - Những dự án bệnh viện bỏ hoang ở Hà Nội

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 05/04/2023 - Những dự án bệnh viện bỏ hoang ở Hà Nội

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 01/02/2023 - Tìm nguyên nhân nứt dọc cả trăm mét mặt đê sông Cầu

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 01/02/2023 - Tìm nguyên nhân nứt dọc cả trăm mét mặt đê sông Cầu

Ủy ban MTTQ và Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh Bắc Giang triển khai chương trình phối hợp

Ủy ban MTTQ và Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh Bắc Giang triển khai chương trình phối hợp

Bắc Giang: Triển khai Chương trình phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Bắc Giang: Triển khai Chương trình phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 23/03/2023 - Chậm trễ di dân vùng sạt lở Bắc Giang

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 23/03/2023 - Chậm trễ di dân vùng sạt lở Bắc Giang

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 18/03/2023 - Phá rừng tự nhiên, nhiều cây bị đốn hạ

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 18/03/2023 - Phá rừng tự nhiên, nhiều cây bị đốn hạ

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm, tặng quà Tết tại tỉnh Bắc Giang

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm, tặng quà Tết tại tỉnh Bắc Giang

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 20/02/2023 - Tìm ra nguyên nhân nứt dọc hàng trăm mét đê

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 20/02/2023 - Tìm ra nguyên nhân nứt dọc hàng trăm mét đê

Bắc Giang: Thực hiện hiệu quả 5 chương trình hành động của MTTQ năm 2023

Bắc Giang: Thực hiện hiệu quả 5 chương trình hành động của MTTQ năm 2023

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng