Khắc phục tình trạng 'quyền anh, quyền tôi' trong xây dựng pháp luật

Khắc phục tình trạng 'quyền anh, quyền tôi' trong xây dựng pháp luật

Tăng cường giám sát việc thực thi pháp luật về môi trường

Tăng cường giám sát việc thực thi pháp luật về môi trường

Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu chống ‘tham nhũng chính sách’

Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu chống ‘tham nhũng chính sách’

Khẳng định sức mạnh của Mặt trận thông qua hoạt động giám sát, phản biện

Khẳng định sức mạnh của Mặt trận thông qua hoạt động giám sát, phản biện

Lâm Đồng: Ký kết chương trình phối hợp vận động Nhân dân tham gia thực hiện chính sách pháp luật về BHXH, BHYT

Lâm Đồng: Ký kết chương trình phối hợp vận động Nhân dân tham gia thực hiện chính sách pháp luật về BHXH, BHYT

Khánh Hòa: Thông tin, tuyên truyền các quy định pháp luật về biển, đảo và chính sách bảo hiểm xã hội cho các chức sắc, chức việc, nhà tu hành, người có uy tín trong các tôn giáo

Khánh Hòa: Thông tin, tuyên truyền các quy định pháp luật về biển, đảo và chính sách bảo hiểm xã hội cho các chức sắc, chức việc, nhà tu hành, người có uy tín trong các tôn giáo

Thông báo: Hoãn tổ chức Hội nghị trực tuyến công tác Dân chủ - Pháp luật năm 2020

Thông báo: Hoãn tổ chức Hội nghị trực tuyến công tác Dân chủ - Pháp luật năm 2020

Luôn sâu sát, lắng nghe ý kiến nhân dân

Luôn sâu sát, lắng nghe ý kiến nhân dân

Nâng cao chất lượng của UBTƯ MTTQ Việt Nam trong xây dựng pháp luật

Nâng cao chất lượng của UBTƯ MTTQ Việt Nam trong xây dựng pháp luật

Pháp luật và nghệ thuật sử dụng pháp luật

Pháp luật và nghệ thuật sử dụng pháp luật

Một số suy nghĩ về việc sửa đổi, bổ sung những quy định của pháp luật về Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng

Một số suy nghĩ về việc sửa đổi, bổ sung những quy định của pháp luật về Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng

Nâng cao chất lượng hoạt động tham gia xây dựng pháp luật của MTTQ Việt Nam

Nâng cao chất lượng hoạt động tham gia xây dựng pháp luật của MTTQ Việt Nam

Tăng cường trang bị kiến thức pháp luật cho đội ngũ cán bộ Mặt trận

Tăng cường trang bị kiến thức pháp luật cho đội ngũ cán bộ Mặt trận

MTTQ Việt Nam trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng

MTTQ Việt Nam trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng

5.600 văn bản trái luật - phải có người chịu trách nhiệm!

5.600 văn bản trái luật - phải có người chịu trách nhiệm!