Giải pháp nhằm phát huy vai trò của Ban Giám sát đầu tư cộng đồng đối với các chương trình, dự án đầu tư ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Giải pháp nhằm phát huy vai trò của Ban Giám sát đầu tư cộng đồng đối với các chương trình, dự án đầu tư ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Một số bài học kinh nghiệm về giải quyết tố cáo trong nội bộ Đảng, góp phần tăng cường hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Một số bài học kinh nghiệm về giải quyết tố cáo trong nội bộ Đảng, góp phần tăng cường hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Hòa Bình: Nâng cao chất lượng giám sát các chương trình mục tiêu quốc gia

Hòa Bình: Nâng cao chất lượng giám sát các chương trình mục tiêu quốc gia

Yên Bái: Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội

Yên Bái: Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội

Điện Biên: Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ các cấp

Điện Biên: Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ các cấp

Sóc Trăng: Đẩy mạnh giám sát Chương trình mục tiêu quốc gia

Sóc Trăng: Đẩy mạnh giám sát Chương trình mục tiêu quốc gia

TP Bạc Liêu: Nhân lên những điểm sáng trong giám sát, phản biện xã hội

TP Bạc Liêu: Nhân lên những điểm sáng trong giám sát, phản biện xã hội

Thái Nguyên: Phát huy hiệu quả giám sát và phản biện xã hội

Thái Nguyên: Phát huy hiệu quả giám sát và phản biện xã hội

Những điểm mới trong vấn đề kiểm soát quyền lực ở Việt Nam hiện nay

Những điểm mới trong vấn đề kiểm soát quyền lực ở Việt Nam hiện nay

MTTQ Quảng Ninh: Chủ động đổi mới phương thức giám sát và phản biện xã hội

MTTQ Quảng Ninh: Chủ động đổi mới phương thức giám sát và phản biện xã hội

Bắc Giang: Đẩy mạnh giám sát, tiếp sức đồng bào dân tộc thoát nghèo

Bắc Giang: Đẩy mạnh giám sát, tiếp sức đồng bào dân tộc thoát nghèo

Ninh Bình: Giám sát việc thực hiện trách nhiệm, chương trình hành động của đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XV

Ninh Bình: Giám sát việc thực hiện trách nhiệm, chương trình hành động của đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XV

“Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”

“Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”

MTTQ tỉnh Quảng Ninh đẩy mạnh hoạt động giám sát, phản biện xã hội, góp phần tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền

MTTQ tỉnh Quảng Ninh đẩy mạnh hoạt động giám sát, phản biện xã hội, góp phần tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền

Hải Dương: Chuyển biến về chất trong giám sát, phản biện

Hải Dương: Chuyển biến về chất trong giám sát, phản biện