Chương trình giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2023

Chương trình giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2023

MTTQ huyện Hòa Vang phát huy hiệu quả giám sát, phản biện xã hội

MTTQ huyện Hòa Vang phát huy hiệu quả giám sát, phản biện xã hội

Giám sát cụ thể, nâng cao hiệu quả chính sách dân tộc

Giám sát cụ thể, nâng cao hiệu quả chính sách dân tộc

Thái Bình: Triển khai giám sát việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo năm 2022

Thái Bình: Triển khai giám sát việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo năm 2022

Tuyên Quang: Giám sát có trọng tâm, trọng điểm vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Tuyên Quang: Giám sát có trọng tâm, trọng điểm vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Thành phố Hồ Chí Minh: Bàn giải pháp nâng cao vai trò của MTTQ và các tổ chức thành viên trong giám sát tổ chức đảng, đảng viên

Thành phố Hồ Chí Minh: Bàn giải pháp nâng cao vai trò của MTTQ và các tổ chức thành viên trong giám sát tổ chức đảng, đảng viên

Bình Phước: Phát huy vai trò giám sát của nhân dân, các tổ chức trong công tác cán bộ

Bình Phước: Phát huy vai trò giám sát của nhân dân, các tổ chức trong công tác cán bộ

MTTQ tỉnh An Giang nâng cao chất lượng giám sát và phản biện xã hội

MTTQ tỉnh An Giang nâng cao chất lượng giám sát và phản biện xã hội

MTTQ tỉnh Quảng Ninh tiếp tục đổi mới công tác giám sát, phản biện xã hội

MTTQ tỉnh Quảng Ninh tiếp tục đổi mới công tác giám sát, phản biện xã hội

Tăng cường giám sát của Mặt trận trong công tác dân tộc

Tăng cường giám sát của Mặt trận trong công tác dân tộc

Ban Bí thư ban hành Chỉ thị về nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam

Ban Bí thư ban hành Chỉ thị về nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam

Thành phố Hồ Chí Minh phải thu hồi hơn 68.000 tỷ đồng từ các vụ án kinh tế, tham nhũng

Thành phố Hồ Chí Minh phải thu hồi hơn 68.000 tỷ đồng từ các vụ án kinh tế, tham nhũng

Hiệu quả giám sát của Mặt trận ở khu dân cư

Hiệu quả giám sát của Mặt trận ở khu dân cư

Lựa chọn những vấn đề mà Nhân dân đang quan tâm, bức xúc để giám sát

Lựa chọn những vấn đề mà Nhân dân đang quan tâm, bức xúc để giám sát

Hiệu quả từ hoạt động giám sát tại cộng đồng

Hiệu quả từ hoạt động giám sát tại cộng đồng