Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm, chúc tết tại Kiên Giang

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm, chúc tết tại Kiên Giang

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm, chúc mừng lễ Giáng sinh tại Tiền Giang

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm, chúc mừng lễ Giáng sinh tại Tiền Giang

Đoàn kiểm tra số 136 của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm việc với Đảng đoàn MTTQ Việt Nam

Đoàn kiểm tra số 136 của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm việc với Đảng đoàn MTTQ Việt Nam

Đoàn kiểm tra số 136 của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm việc với Đảng đoàn MTTQ Việt Nam

Đoàn kiểm tra số 136 của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm việc với Đảng đoàn MTTQ Việt Nam

Đoàn công tác của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm việc với Tỉnh ủy Bạc Liêu, Sóc Trăng

Đoàn công tác của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm việc với Tỉnh ủy Bạc Liêu, Sóc Trăng

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở Hậu Giang

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở Hậu Giang

Mỗi khu dân cư cần tập trung cao độ vừa phòng, chống dịch, vừa đảm bảo an sinh cho bà con

Mỗi khu dân cư cần tập trung cao độ vừa phòng, chống dịch, vừa đảm bảo an sinh cho bà con

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì xây dựng đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả kỳ họp Quốc hội

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì xây dựng đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả kỳ họp Quốc hội

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Hội nghị giới thiệu kiến thức và kỹ năng cơ bản cho đại biểu Quốc hội Khóa XV trúng cử lần đầu

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Hội nghị giới thiệu kiến thức và kỹ năng cơ bản cho đại biểu Quốc hội Khóa XV trúng cử lần đầu

Hoàn thiện chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Hoàn thiện chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm để Mặt trận ngày càng đổi mới

Nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm để Mặt trận ngày càng đổi mới

Quán triệt thực hiện Chương trình hành động của Đảng đoàn Quốc hội thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Quán triệt thực hiện Chương trình hành động của Đảng đoàn Quốc hội thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Phát huy tiềm năng, lợi thế và tinh thần vươn lên của đồng bào các dân tộc thiểu số và miền núi

Phát huy tiềm năng, lợi thế và tinh thần vươn lên của đồng bào các dân tộc thiểu số và miền núi

 Đại hội đồng AIPA - 42: Đồng hành, hỗ trợ lẫn nhau từng bước đẩy lùi đại dịch Covid - 19

Đại hội đồng AIPA - 42: Đồng hành, hỗ trợ lẫn nhau từng bước đẩy lùi đại dịch Covid - 19

Khẳng định vai trò của Ủy ban Đối ngoại trong các hoạt động của Quốc hội

Khẳng định vai trò của Ủy ban Đối ngoại trong các hoạt động của Quốc hội