Phát huy tiềm năng, lợi thế và tinh thần vươn lên của đồng bào các dân tộc thiểu số và miền núi

Phát huy tiềm năng, lợi thế và tinh thần vươn lên của đồng bào các dân tộc thiểu số và miền núi

 Đại hội đồng AIPA - 42: Đồng hành, hỗ trợ lẫn nhau từng bước đẩy lùi đại dịch Covid - 19

Đại hội đồng AIPA - 42: Đồng hành, hỗ trợ lẫn nhau từng bước đẩy lùi đại dịch Covid - 19

Khẳng định vai trò của Ủy ban Đối ngoại trong các hoạt động của Quốc hội

Khẳng định vai trò của Ủy ban Đối ngoại trong các hoạt động của Quốc hội

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự phiên họp Hội đồng điều hành IPU

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự phiên họp Hội đồng điều hành IPU

Phiên họp thứ 4 Tiểu ban Nhân sự, Hội đồng Bầu cử Quốc gia

Phiên họp thứ 4 Tiểu ban Nhân sự, Hội đồng Bầu cử Quốc gia

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc - yếu tố quyết định thành công

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc - yếu tố quyết định thành công

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự phiên họp toàn thể Ủy ban về các vấn đề Xã hội

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự phiên họp toàn thể Ủy ban về các vấn đề Xã hội

Cần liên hệ chặt chẽ và lắng nghe ý kiến của cử tri và Nhân dân

Cần liên hệ chặt chẽ và lắng nghe ý kiến của cử tri và Nhân dân

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Kỳ họp thứ Nhất, HĐND tỉnh Hậu Giang Khóa X

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Kỳ họp thứ Nhất, HĐND tỉnh Hậu Giang Khóa X

Đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra “dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm”

Đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra “dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm”

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc mừng Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc mừng Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn bỏ phiếu bầu cử tại thành phố Cần Thơ

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn bỏ phiếu bầu cử tại thành phố Cần Thơ

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc mừng Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc mừng Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình chính sách tại tỉnh Hậu Giang

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình chính sách tại tỉnh Hậu Giang

Sơn La xây dựng phương án ứng phó với dịch COVID-19

Sơn La xây dựng phương án ứng phó với dịch COVID-19