Quảng Nam: Sơ kết 5 năm Thực hiện Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Quảng Nam: Sơ kết 5 năm Thực hiện Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Khai giảng khoá Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Mặt trận cho cán bộ phía Nam

Khai giảng khoá Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Mặt trận cho cán bộ phía Nam

Mặt trận Phú Thọ thăm hỏi, hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại do mưa lớn

Mặt trận Phú Thọ thăm hỏi, hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại do mưa lớn

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG TRỰC UBTƯ MTTQ VIỆT NAM (TỪ NGÀY 28/9/2020 - 4/10/2020)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG TRỰC UBTƯ MTTQ VIỆT NAM (TỪ NGÀY 28/9/2020 - 4/10/2020)

Mặt trận cùng dân xây dựng nông thôn mới

Mặt trận cùng dân xây dựng nông thôn mới

BAN THƯỜNG TRỰC ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TRÂN TRỌNG GIỚI THIỆU BẢN THẢO CUỐN SÁCH “THUẬT NGỮ VỀ MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM”

BAN THƯỜNG TRỰC ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TRÂN TRỌNG GIỚI THIỆU BẢN THẢO CUỐN SÁCH “THUẬT NGỮ VỀ MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM”

Mặt trận Trung ương gửi điện thăm hỏi các tỉnh bị thiệt hại do bão số 5

Mặt trận Trung ương gửi điện thăm hỏi các tỉnh bị thiệt hại do bão số 5

"Cán bộ Mặt trận phải gần dân, sát dân, lắng nghe dân"

"Cán bộ Mặt trận phải gần dân, sát dân, lắng nghe dân"

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG TRỰC UBTƯ MTTQ VIỆT NAM (TỪ NGÀY 21/9/2020 - 27/9/2020)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG TRỰC UBTƯ MTTQ VIỆT NAM (TỪ NGÀY 21/9/2020 - 27/9/2020)

MTTQ Việt Nam tiếp tục khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

MTTQ Việt Nam tiếp tục khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

Thanh Hóa: Tập huấn công tác Mặt trận năm 2020

Thanh Hóa: Tập huấn công tác Mặt trận năm 2020

Mặt trận Tổ quốc phường Thới Hòa thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội

Mặt trận Tổ quốc phường Thới Hòa thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG TRỰC UBTƯ MTTQ VIỆT NAM (TỪ NGÀY 14/9/2020 - 20/9/2020)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG TRỰC UBTƯ MTTQ VIỆT NAM (TỪ NGÀY 14/9/2020 - 20/9/2020)

Chủ tịch Mặt trận xã Xuân Hải năng nổ với các phong trào thi đua

Chủ tịch Mặt trận xã Xuân Hải năng nổ với các phong trào thi đua

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG TRỰC UBTƯ MTTQ VIỆT NAM (TỪ NGÀY 07/9/2020 - 12/9/2020)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG TRỰC UBTƯ MTTQ VIỆT NAM (TỪ NGÀY 07/9/2020 - 12/9/2020)