Bàn giải pháp nâng cao hiệu quả việc Mặt trận tham gia xây dựng nông thôn mới

Bàn giải pháp nâng cao hiệu quả việc Mặt trận tham gia xây dựng nông thôn mới

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG TRỰC UBTƯ MTTQ VIỆT NAM (TỪ NGÀY 13/7/2020 - 19/7/2020)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG TRỰC UBTƯ MTTQ VIỆT NAM (TỪ NGÀY 13/7/2020 - 19/7/2020)

Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Nam Định tham gia xây dựng Đảng, chính quyền

Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Nam Định tham gia xây dựng Đảng, chính quyền

Mặt trận Bình Định tổ chức Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ 4

Mặt trận Bình Định tổ chức Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ 4

Phát huy truyền thống Đại đoàn kết toàn dân tộc

Phát huy truyền thống Đại đoàn kết toàn dân tộc

Trao quyết định công nhận hai Phó Chủ tịch Mặt trận TP Hồ Chí Minh

Trao quyết định công nhận hai Phó Chủ tịch Mặt trận TP Hồ Chí Minh

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG TRỰC UBTƯ MTTQ VIỆT NAM (TỪ NGÀY 06/7/2020 - 12/7/2020)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG TRỰC UBTƯ MTTQ VIỆT NAM (TỪ NGÀY 06/7/2020 - 12/7/2020)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG TRỰC UBTƯ MTTQ VIỆT NAM (TỪ NGÀY 29/6/2020 - 05/7/2020)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG TRỰC UBTƯ MTTQ VIỆT NAM (TỪ NGÀY 29/6/2020 - 05/7/2020)

Lâm Đồng: Giao ban công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2020

Lâm Đồng: Giao ban công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2020

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG TRỰC UBTƯ MTTQ VIỆT NAM (TỪ NGÀY 22/6/2020 - 28/6/2020)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG TRỰC UBTƯ MTTQ VIỆT NAM (TỪ NGÀY 22/6/2020 - 28/6/2020)

Mặt trận Quảng Ngãi có 2 tân Phó Chủ tịch

Mặt trận Quảng Ngãi có 2 tân Phó Chủ tịch

Báo chí đồng hành cùng Mặt trận TP Hồ Chí Minh

Báo chí đồng hành cùng Mặt trận TP Hồ Chí Minh

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG TRỰC UBTƯ MTTQ VIỆT NAM (TỪ NGÀY 15/6/2020 - 21/6/2020)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG TRỰC UBTƯ MTTQ VIỆT NAM (TỪ NGÀY 15/6/2020 - 21/6/2020)

Mặt trận Tổ quốc huyện Bình Gia (Lạng Sơn): Chăm lo, giúp đỡ người nghèo

Mặt trận Tổ quốc huyện Bình Gia (Lạng Sơn): Chăm lo, giúp đỡ người nghèo

Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bạc Liêu: Tích cực giám sát việc hỗ trợ người dân

Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bạc Liêu: Tích cực giám sát việc hỗ trợ người dân