Phú Yên: Tổng kết công tác Mặt trận năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021

Phú Yên: Tổng kết công tác Mặt trận năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG TRỰC UBTƯ MTTQ VIỆT NAM (TỪ NGÀY 04/01/2021 - 10/01/2021)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG TRỰC UBTƯ MTTQ VIỆT NAM (TỪ NGÀY 04/01/2021 - 10/01/2021)

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hải Dương tổng kết công tác Mặt trận năm 2020

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hải Dương tổng kết công tác Mặt trận năm 2020

Mặt trận Hậu Giang làm tốt công tác an dân

Mặt trận Hậu Giang làm tốt công tác an dân

Mặt trận Trà Vinh vận động Quỹ “An sinh xã hội” trên 180 tỷ đồng

Mặt trận Trà Vinh vận động Quỹ “An sinh xã hội” trên 180 tỷ đồng

Khai mạc Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021

Khai mạc Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021

Năm 2020: Quỹ 'Vì người nghèo' của Mặt trận An Giang vận động trên 225 tỷ đồng

Năm 2020: Quỹ 'Vì người nghèo' của Mặt trận An Giang vận động trên 225 tỷ đồng

Mặt trận Thừa Thiên – Huế tiếp nhận hơn 108 tỷ đồng hỗ trợ nhân dân khắc phục bão lũ

Mặt trận Thừa Thiên – Huế tiếp nhận hơn 108 tỷ đồng hỗ trợ nhân dân khắc phục bão lũ

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG TRỰC UBTƯ MTTQ VIỆT NAM (TỪ NGÀY 28/12/2020 - 03/01/2021)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG TRỰC UBTƯ MTTQ VIỆT NAM (TỪ NGÀY 28/12/2020 - 03/01/2021)

Đồng Tháp: Hoạt động Mặt trận Tổ quốc  sáng tạo mới, đột phá mới

Đồng Tháp: Hoạt động Mặt trận Tổ quốc sáng tạo mới, đột phá mới

Cán bộ Mặt trận xã nhiệt huyết với các hoạt động phong trào

Cán bộ Mặt trận xã nhiệt huyết với các hoạt động phong trào

10 hoạt động và sự kiện nổi bật của công tác Mặt trận năm 2020

10 hoạt động và sự kiện nổi bật của công tác Mặt trận năm 2020

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG TRỰC UBTƯ MTTQ VIỆT NAM (TỪ NGÀY 21/12/2020 - 27/12/2020)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG TRỰC UBTƯ MTTQ VIỆT NAM (TỪ NGÀY 21/12/2020 - 27/12/2020)

Gia Lai: Nâng cao, Hiệu quả công tác Mặt trận trong tình hình mới

Gia Lai: Nâng cao, Hiệu quả công tác Mặt trận trong tình hình mới

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG TRỰC UBTƯ MTTQ VIỆT NAM (TỪ NGÀY 14/12/2020 - 20/12/2020)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG TRỰC UBTƯ MTTQ VIỆT NAM (TỪ NGÀY 14/12/2020 - 20/12/2020)