Chủ tịch Trần Thanh Mẫn kiểm tra kết quả công tác phòng chống tham nhũng tại tỉnh Bạc Liêu

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn kiểm tra kết quả công tác phòng chống tham nhũng tại tỉnh Bạc Liêu

Mặt trận Tổ quốc tỉnh Quảng Ngãi tham gia bảo vệ môi trường

Mặt trận Tổ quốc tỉnh Quảng Ngãi tham gia bảo vệ môi trường

Tổ chức có hiệu quả các phong trào, các cuộc vận động

Tổ chức có hiệu quả các phong trào, các cuộc vận động

UBTƯ MTTQ Việt Nam kiểm tra công tác Mặt trận tại tỉnh Vĩnh Phúc

UBTƯ MTTQ Việt Nam kiểm tra công tác Mặt trận tại tỉnh Vĩnh Phúc

Mặt trận Hà Nội tiếp nhận ủng hộ nhân dân miền Trung

Mặt trận Hà Nội tiếp nhận ủng hộ nhân dân miền Trung

Phú Yên: Hội thi Cán bộ Mặt trận cơ sở giỏi lần thứ I

Phú Yên: Hội thi Cán bộ Mặt trận cơ sở giỏi lần thứ I

Phát huy vai trò giám sát của Mặt trận trong giải quyết khiếu nại, tố cáo

Phát huy vai trò giám sát của Mặt trận trong giải quyết khiếu nại, tố cáo

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG TRỰC UBTƯ MTTQ VIỆT NAM (TỪ NGÀY 23/11/2020 - 29/11/2020)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG TRỰC UBTƯ MTTQ VIỆT NAM (TỪ NGÀY 23/11/2020 - 29/11/2020)

Ông Nguyễn Trung Nhân giữ chức Chủ tịch Mặt trận TP Cần Thơ

Ông Nguyễn Trung Nhân giữ chức Chủ tịch Mặt trận TP Cần Thơ

Kiên Giang: Biểu dương 90 cán bộ Mặt trận tiêu biểu

Kiên Giang: Biểu dương 90 cán bộ Mặt trận tiêu biểu

Cùng đoàn kết để xây dựng đất nước “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”

Cùng đoàn kết để xây dựng đất nước “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”

90 năm Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân

90 năm Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân

Cao Bằng: Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Cao Bằng: Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

TP Đồng Hới (Quảng Bình): Biểu dương 90 cán bộ Mặt trận tiêu biểu

TP Đồng Hới (Quảng Bình): Biểu dương 90 cán bộ Mặt trận tiêu biểu

Kế thừa và phát huy truyền thống 90 năm vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nỗ lực phấn đấu nâng cao hiệu quả hoạt động trong giai đoạn mới

Kế thừa và phát huy truyền thống 90 năm vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nỗ lực phấn đấu nâng cao hiệu quả hoạt động trong giai đoạn mới