Những người hết lòng vì lợi ích của nhân dân

(Mặt trận) - Một cách vận động hỗ trợ người nghèo vươn lên thoát nghèo… Một cách vận động người dân phát triển kinh tế hộ bền vững… Một Hội nghị biểu dương Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 đã được tổ chức tại Hà Nội. Đây là diễn đàn để các cán bộ Mặt trận cơ sở chia sẻ những kinh nghiệm hoạt động cũng như đưa ra các đề xuất kiến nghị về các cơ chế, chính sách để có thêm điều kiện tiếp tục phát huy năng lực, tâm huyết đóng góp cho sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thi đua cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát

THI ĐUA XÓA NHÀ TẠM, NHÀ DỘT NÁT

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 10/04/2024 - Nhiều năm bị lấn chiếm đất trồng rừng