Lan tỏa những tấm gương người tốt, việc tốt trong đồng bào Công giáo

Lan tỏa những tấm gương người tốt, việc tốt trong đồng bào Công giáo

MTTQ Hà Tĩnh biểu dương 90 điển hình phong trào thi đua yêu nước

MTTQ Hà Tĩnh biểu dương 90 điển hình phong trào thi đua yêu nước

Lan tỏa tinh thần thi đua ái quốc trong đồng bào Công giáo

Lan tỏa tinh thần thi đua ái quốc trong đồng bào Công giáo

Thanh Hóa: Gặp mặt Đoàn đại biểu dự Hội nghị ‘Biểu dương người tốt, việc tốt trong đồng bào Công giáo’ lần thứ V

Thanh Hóa: Gặp mặt Đoàn đại biểu dự Hội nghị ‘Biểu dương người tốt, việc tốt trong đồng bào Công giáo’ lần thứ V

Quảng Bình: Biểu dương 72 điển hình tiên tiến của Mặt trận

Quảng Bình: Biểu dương 72 điển hình tiên tiến của Mặt trận

Quảng Bình: Biểu dương người tốt, việc tốt trong đồng bào Công giáo

Quảng Bình: Biểu dương người tốt, việc tốt trong đồng bào Công giáo

Quảng Bình: Biểu dương người tốt, việc tốt trong đồng bào Công giáo

Quảng Bình: Biểu dương người tốt, việc tốt trong đồng bào Công giáo

Chủ tịch Quốc hội biểu dương nỗ lực của quân đội trong chống dịch

Chủ tịch Quốc hội biểu dương nỗ lực của quân đội trong chống dịch

TP. Nha Trang: Biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân đóng góp tích cực trong công tác phòng, chống dịch Covid-19

TP. Nha Trang: Biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân đóng góp tích cực trong công tác phòng, chống dịch Covid-19

Yên Bái: Biểu dương Trưởng ban Thanh tra nhân dân và Trưởng ban Giám sát đầu tư cộng đồng giai đoạn 2014 - 2019

Yên Bái: Biểu dương Trưởng ban Thanh tra nhân dân và Trưởng ban Giám sát đầu tư cộng đồng giai đoạn 2014 - 2019

Biểu dương và nhân rộng các mô hình khám, chữa bệnh tiêu biểu

Biểu dương và nhân rộng các mô hình khám, chữa bệnh tiêu biểu

Mặt trận Tổ quốc tỉnh Đồng Nai biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu

Mặt trận Tổ quốc tỉnh Đồng Nai biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu

Tôn vinh những “bông hoa đẹp” trong phong trào bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới  ​

Tôn vinh những “bông hoa đẹp” trong phong trào bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới ​

Biểu dương 70 điển hình tiên tiến là Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp

Biểu dương 70 điển hình tiên tiến là Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp

Hội nghị biểu dương người cao tuổi tiêu biểu cơ sở khu vực Tây Bắc

Hội nghị biểu dương người cao tuổi tiêu biểu cơ sở khu vực Tây Bắc