Đắk Nông: Hội nghị phản biện xã hội về mức thu học phí năm học 2023-2024

Đắk Nông: Hội nghị phản biện xã hội về mức thu học phí năm học 2023-2024

Hội nghị phản biện xã hội dự án Luật Nhà ở (sửa đổi) và Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi)

Hội nghị phản biện xã hội dự án Luật Nhà ở (sửa đổi) và Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi)

Tuyên Quang: Hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo các Quyết định của UBND tỉnh ban hành giá nước sạch

Tuyên Quang: Hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo các Quyết định của UBND tỉnh ban hành giá nước sạch

UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến phản biện xã hội đối với Dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến phản biện xã hội đối với Dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

Phú Yên: Tổ chức Hội nghị phản biện xã hội đối với Dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

Phú Yên: Tổ chức Hội nghị phản biện xã hội đối với Dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

UBTƯ MTTQ Việt Nam sẽ tổ chức Hội nghị phản biện xã hội đối với Dự án Luật đất đai (sửa đổi)

UBTƯ MTTQ Việt Nam sẽ tổ chức Hội nghị phản biện xã hội đối với Dự án Luật đất đai (sửa đổi)

Phản biện Dự thảo Quy hoạch tổng thể quốc gia

Phản biện Dự thảo Quy hoạch tổng thể quốc gia

Hội nghị phản biện xã hội đối với Dự thảo Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Hội nghị phản biện xã hội đối với Dự thảo Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị phản biện xã hội Dự thảo Luật Thanh tra (sửa đổi)

UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị phản biện xã hội Dự thảo Luật Thanh tra (sửa đổi)

UBTW MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị phản biện xã hội Dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

UBTW MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị phản biện xã hội Dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị phản biện xã hội Dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị phản biện xã hội Dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

Hội nghị Phản biện xã hội về phương án quy hoạch khai thác Cụm mỏ đá Tân Đông Hiệp

Hội nghị Phản biện xã hội về phương án quy hoạch khai thác Cụm mỏ đá Tân Đông Hiệp