Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ, toàn diện các nghị quyết của Quốc hội, khắc phục kịp thời, hiệu quả tồn tại, hạn chế trong từng lĩnh vực

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ, toàn diện các nghị quyết của Quốc hội, khắc phục kịp thời, hiệu quả tồn tại, hạn chế trong từng lĩnh vực

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Làm rõ đến cùng việc thực hiện kiến nghị về những vấn đề đã được giám sát, chất vấn

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Làm rõ đến cùng việc thực hiện kiến nghị về những vấn đề đã được giám sát, chất vấn

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Quốc hội sẽ tiến hành chất vấn theo 4 nhóm lĩnh vực

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Quốc hội sẽ tiến hành chất vấn theo 4 nhóm lĩnh vực

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Quân chủng Phòng không - Không quân

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Quân chủng Phòng không - Không quân

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ký ban hành Nghị quyết về giám sát chuyên đề thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ký ban hành Nghị quyết về giám sát chuyên đề thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp mặt cộng đồng người Việt Nam tại một số nước châu Âu

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp mặt cộng đồng người Việt Nam tại một số nước châu Âu

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp mặt cộng đồng người Việt Nam tại Bangladesh

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp mặt cộng đồng người Việt Nam tại Bangladesh

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự và phát biểu khai mạc Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam 2023

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự và phát biểu khai mạc Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam 2023

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở, phát huy sức mạnh vô địch của đại đoàn kết toàn dân tộc

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở, phát huy sức mạnh vô địch của đại đoàn kết toàn dân tộc

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Hoạt động kiểm toán phải góp phần siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính – ngân sách

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Hoạt động kiểm toán phải góp phần siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính – ngân sách

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Lễ khai giảng năm học mới 2023 - 2024 tại Trường Hữu nghị T78

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Lễ khai giảng năm học mới 2023 - 2024 tại Trường Hữu nghị T78

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm Đại sứ quán, cộng đồng người Việt tại Iran

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm Đại sứ quán, cộng đồng người Việt tại Iran

Hoàn thiện chính sách, pháp luật liên quan đến người lao động và tổ chức công đoàn

Hoàn thiện chính sách, pháp luật liên quan đến người lao động và tổ chức công đoàn

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại tỉnh Quảng Trị

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại tỉnh Quảng Trị