MTTQ các cấp tỉnh Tuyên Quang đa dạng các hình thức giám sát

MTTQ các cấp tỉnh Tuyên Quang đa dạng các hình thức giám sát

Lạng Sơn: Đổi mới hình thức thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Lạng Sơn: Đổi mới hình thức thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Ninh Thuận: Tổng kết đợt 2 cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật và nghị quyết của Đảng bằng hình thức trực tuyến” năm 2023

Ninh Thuận: Tổng kết đợt 2 cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật và nghị quyết của Đảng bằng hình thức trực tuyến” năm 2023

Ninh Bình: Phát động xây dựng mô hình thực hiện nếp sống văn minh tại xã Lưu Phương

Ninh Bình: Phát động xây dựng mô hình thực hiện nếp sống văn minh tại xã Lưu Phương

Ninh Thuận: Tổng kết đợt 1 cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật và nghị quyết của Đảng bằng hình thức trực tuyến” năm 2023

Ninh Thuận: Tổng kết đợt 1 cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật và nghị quyết của Đảng bằng hình thức trực tuyến” năm 2023

Ninh Bình: Phát động xây dựng mô hình thực hiện nếp sống văn minh tại xã Yên Lộc

Ninh Bình: Phát động xây dựng mô hình thực hiện nếp sống văn minh tại xã Yên Lộc

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 11/01/2023 - Cảnh báo các hình thức lừa đảo mới

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 11/01/2023 - Cảnh báo các hình thức lừa đảo mới

Đồng Nai: Cần đa dạng hình thức tuyên truyền Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt

Đồng Nai: Cần đa dạng hình thức tuyên truyền Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt

MTTQ Việt Nam huyện Bố Trạch: Tiếp tục đa dạng hóa các hình thức tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân

MTTQ Việt Nam huyện Bố Trạch: Tiếp tục đa dạng hóa các hình thức tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân

Đồng Nai: Cần đa dạng các hình thức tuyên truyền về cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Đồng Nai: Cần đa dạng các hình thức tuyên truyền về cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Cao Bằng bảo vệ môi trường: Đổi mới về nội dung, đa dạng về hình thức

Cao Bằng bảo vệ môi trường: Đổi mới về nội dung, đa dạng về hình thức

Phú Yên: Phản biện xã hội bằng hình thức đối thoại về dự án Hồ Suối Cái

Phú Yên: Phản biện xã hội bằng hình thức đối thoại về dự án Hồ Suối Cái

Quản Bạ đa dạng hình thức tuyên truyền bầu cử tại các xã biên giới

Quản Bạ đa dạng hình thức tuyên truyền bầu cử tại các xã biên giới

Ủy ban MTTQ tỉnh Hòa Bình: Nắm bắt tình hình thực hiện Đề án số 03 tại hai xã Hang Kia, Pà Cò

Ủy ban MTTQ tỉnh Hòa Bình: Nắm bắt tình hình thực hiện Đề án số 03 tại hai xã Hang Kia, Pà Cò

Vĩnh Long: Đổi mới hình thức tuyên truyền, vận động nhân dân

Vĩnh Long: Đổi mới hình thức tuyên truyền, vận động nhân dân