MTTQ Việt Nam huyện Bố Trạch: Tiếp tục đa dạng hóa các hình thức tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân

(Mặt trận) -Chiều 4/1, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình tổ chức hội nghị lần thứ 10, nhiệm kỳ 2019-2024 nhằm đánh giá kết quả thực hiện công tác mặt trận năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, huyện Bố Trạch…

Ủy ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang tổng kết 15 năm thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Quảng Bình: Bàn giao 430 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo

Khánh Hòa: Khối thi đua MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

Năm 2022, Mặt trận các cấp huyện Bố Trạch đã tập trung tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân đoàn kết, phát huy dân chủ, tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động đạt nhiều kết quả, góp phần tăng cường sự nhất trí về chính trị và đồng thuận xã hội.

 Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Bình trao tặng bằng khen của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2022.

Nhờ đó, việc tổ chức Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tiếp tục được các tầng lớp nhân dân tích cực thực hiện; MTTQ các cấp tích cực vận động nhân dân đóng góp trên 25 tỷ đồng, 3.085 ngày công lao động, hiến 25.985 m2 đất, 3.525 m hàng rào để kiến thiết và xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, nhà văn hóa…

Trong năm 2022, bằng nguồn Quỹ cứu trợ của tỉnh và huyện, mặt trận đã tiến hành xây dựng 20 nhà Đại đoàn kết với số tiền 890 triệu đồng cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ngoài ra, MTTQ các xã, thị trấn phối hợp, vận động các tổ chức, doanh nghiệp, xây dựng và sửa chữa 25 nhà trị giá trên 1,5 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, mặt trận các cấp cũng thường xuyên quan tâm thăm hỏi, tặng quà động viên các vị nguyên cán bộ mặt trận qua các thời kỳ, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, biểu dương các gia đình tiêu biểu tại khu dân cư…

Để tiếp tục phát huy tốt những kết quả đạt được, hoàn thành nhiệm vụ công tác năm 2023, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bố Trạch đã đề ra một số nội dung trọng tâm cần thực hiện, như: Tăng cường tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận các cấp; sâu sát cơ sở, nắm chắc và phản ánh kịp thời tình hình nhân dân, nâng cao chất lượng báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân; tiếp tục đa dạng hóa các hình thức tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân; tổ chức tiếp xúc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng đồng bào các dân tộc thiểu số; phát huy dân chủ và quyền làm chủ của nhân dân, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân…

Dịp này, 2 tập thể và 1 cá nhân vinh dự được nhận bằng khen của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện nhận cờ thi đua xuất sắc năm 2022 của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; 4 tập thể và 3 cá nhân nhận bằng khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; 9 tập thể và 9 cá nhân nhận giấy khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện.

Lê Mai