Đồng Nai: Cần đa dạng hình thức tuyên truyền Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt

(Mặt trận) -Ngày 26-12, Ban Chỉ đạo cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" tỉnh Đồng Nai tổng kết công tác thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" năm 2022.

Ủy ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang tổng kết 15 năm thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Quảng Bình: Bàn giao 430 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo

Khánh Hòa: Khối thi đua MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

 Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 264 tỉnh Đồng Nai Vũ Đình Trung phát biểu tại cuộc họp

Theo Ban Chỉ đạo cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" tỉnh Đồng Nai (Ban Chỉ đạo 264 tỉnh Đồng Nai), năm 2022, các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo 264 tỉnh Đông Nai đã hướng dẫn, phối hợp tuyên truyền hơn 28,3 ngàn đợt về cuộc vận động, thu hút trên 1,2 triệu lượt người tham dự với nhiều hình thức đa dạng...

Đồng thời, tăng cường hỗ trợ các doanh nghiệp địa phương, các chủ thể OCOP (Chương trình mỗi xã một sản phẩm) tham gia nhiều hoạt động, hội nghị kết nối cung cầu, kết nối giao thương trong và ngoài tỉnh…

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 264 tỉnh Đồng Nai Vũ Đình Trung nhấn mạnh, trong năm 2023, các thành viên của Ban Chỉ đạo 264 tỉnh Đồng Nai cần tiếp tục phối hợp với các địa phương nâng cao hiệu quả, đa dạng các hình thức tuyên truyền về cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam trên địa bàn tỉnh, triển khai các hoạt động giữa nhà sản xuất và người tiêu dùng; nâng cao năng lực sản xuất, năng lực cạnh tranh trên thị trường, cũng như mở rộng các kênh phân phối hàng hóa, kết nối vào chuỗi cung ứng, bán lẻ hiện đại cho hàng hóa địa phương…

Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong quá trình triển khai thực hiện cuộc vận động, công tác bảo vệ người tiêu dùng, tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm liên quan đến hàng giả, gian lận thương mại…

Theo Báo Đồng Nai