Quản lý chặt chẽ, công khai, minh bạch Quỹ Phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh An Giang

Quản lý chặt chẽ, công khai, minh bạch Quỹ Phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh An Giang

Cát Tiên (Lâm Đồng): Tổng kết đợt thi đua cao điểm ''Toàn dân đoàn kết, quyết tâm phòng, chống dịch bệnh COVID-19''

Cát Tiên (Lâm Đồng): Tổng kết đợt thi đua cao điểm ''Toàn dân đoàn kết, quyết tâm phòng, chống dịch bệnh COVID-19''

Đón Giáng sinh, không quên phòng, chống dịch bệnh

Đón Giáng sinh, không quên phòng, chống dịch bệnh

Mặt trận Tổ quốc huyện Xuân Trường tham gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Mặt trận Tổ quốc huyện Xuân Trường tham gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Phật giáo Quảng Trị góp sức phòng, chống dịch bệnh

Phật giáo Quảng Trị góp sức phòng, chống dịch bệnh

Kon Tum: Tiếp nhận kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho người nghèo và khẩu trang y tế để phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Kon Tum: Tiếp nhận kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho người nghèo và khẩu trang y tế để phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Miền Trung - Tây Nguyên: Tập trung phòng chống dịch bệnh ở vùng dân tộc thiểu số

Miền Trung - Tây Nguyên: Tập trung phòng chống dịch bệnh ở vùng dân tộc thiểu số

Phước Thạnh quản lý “vùng xanh” trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Phước Thạnh quản lý “vùng xanh” trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Cầu Ngang (Trà Vinh): Đảm bảo an sinh để phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Cầu Ngang (Trà Vinh): Đảm bảo an sinh để phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Mặt trận Khánh Hòa tiếp nhận ủng hộ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Mặt trận Khánh Hòa tiếp nhận ủng hộ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Các tổ chức tôn giáo tỉnh Bình Dương chung tay phòng chống dịch, bệnh Covid-19

Các tổ chức tôn giáo tỉnh Bình Dương chung tay phòng chống dịch, bệnh Covid-19

MTTQ các cấp tỉnh Yên Bái chung tay tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19

MTTQ các cấp tỉnh Yên Bái chung tay tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Vận động nhân dân chung tay phòng, chống dịch bệnh

Vận động nhân dân chung tay phòng, chống dịch bệnh

Nghiêm túc thực hiện phòng, chống dịch bệnh

Nghiêm túc thực hiện phòng, chống dịch bệnh

Quỹ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Cà Mau thêm 600 triệu đồng

Quỹ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Cà Mau thêm 600 triệu đồng