Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Lào Cai triển khai nhiệm vụ năm 2024

Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Lào Cai triển khai nhiệm vụ năm 2024

Khánh Hòa tiếp nhận ủng hộ quỹ vì người nghèo trên 18,3 tỷ đồng

Khánh Hòa tiếp nhận ủng hộ quỹ vì người nghèo trên 18,3 tỷ đồng

Hà Giang: Tổng kết công tác vận động Quỹ “Vì người nghèo” và Quỹ cứu trợ năm 2023 và 2 tháng đầu năm 2024

Hà Giang: Tổng kết công tác vận động Quỹ “Vì người nghèo” và Quỹ cứu trợ năm 2023 và 2 tháng đầu năm 2024

Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Yên vận động gần 5,5 tỉ đồng vào Quỹ Vì người nghèo

Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Yên vận động gần 5,5 tỉ đồng vào Quỹ Vì người nghèo

Trà Vinh: Tổng kết công tác vận động, quản lý, sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” năm 2023

Trà Vinh: Tổng kết công tác vận động, quản lý, sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” năm 2023

TP Đà Nẵng: Gần 40 tỷ đồng ủng hộ Quỹ 'Vì người nghèo'

TP Đà Nẵng: Gần 40 tỷ đồng ủng hộ Quỹ 'Vì người nghèo'

An Giang: Hơn 284 tỷ đồng ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”

An Giang: Hơn 284 tỷ đồng ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”

Quỹ vì người nghèo tỉnh Bình Phước thực hiện tốt công tác chăm lo người nghèo

Quỹ vì người nghèo tỉnh Bình Phước thực hiện tốt công tác chăm lo người nghèo

Sơn La vận động ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" được hơn 17 tỷ đồng

Sơn La vận động ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" được hơn 17 tỷ đồng

Gia Lai: Vận động hơn 4,7 tỷ đồng vào Quỹ ‘Vì người nghèo’ năm 2023

Gia Lai: Vận động hơn 4,7 tỷ đồng vào Quỹ ‘Vì người nghèo’ năm 2023

Ủy ban MTTQ tỉnh Hải Dương vận động được gần 2,2 tỷ đồng xây dựng Quỹ “Vì người nghèo”

Ủy ban MTTQ tỉnh Hải Dương vận động được gần 2,2 tỷ đồng xây dựng Quỹ “Vì người nghèo”

Gia Lai: Hơn 4,7 tỷ đồng ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” các cấp

Gia Lai: Hơn 4,7 tỷ đồng ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” các cấp

Bắc Giang: Gần 10 tỷ đồng ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”

Bắc Giang: Gần 10 tỷ đồng ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”

Đồng Nai: Hơn 2 ngàn phần quà từ Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh hỗ trợ Tết cho người nghèo

Đồng Nai: Hơn 2 ngàn phần quà từ Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh hỗ trợ Tết cho người nghèo

Mường Ảng ủng hộ hơn 350 triệu đồng Quỹ “Vì người nghèo”

Mường Ảng ủng hộ hơn 350 triệu đồng Quỹ “Vì người nghèo”