TP Hải Phòng ủng hộ tỉnh Quảng Nam 5 tỷ đồng phòng, chống dịch Covid-19

TP Hải Phòng ủng hộ tỉnh Quảng Nam 5 tỷ đồng phòng, chống dịch Covid-19

Mặt trận Quảng Nam chuyển hơn 6,1 tỷ đồng cho các đơn vị lo chống dịch

Mặt trận Quảng Nam chuyển hơn 6,1 tỷ đồng cho các đơn vị lo chống dịch

Thêm 2 ca mắc Covid-19 ở Quảng Nam, liên quan đến Bệnh viện Đà Nẵng

Thêm 2 ca mắc Covid-19 ở Quảng Nam, liên quan đến Bệnh viện Đà Nẵng

Tình hình ở Đà Nẵng, Quảng Nam đang được kiểm soát

Tình hình ở Đà Nẵng, Quảng Nam đang được kiểm soát

Mặt trận Quảng Nam hỗ trợ 2,5 tỷ đồng phục vụ phòng, chống dịch Covid-19

Mặt trận Quảng Nam hỗ trợ 2,5 tỷ đồng phục vụ phòng, chống dịch Covid-19

Thêm 7 ca mắc Covid-19 trong cộng đồng tại Đà Nẵng và Quảng Nam

Thêm 7 ca mắc Covid-19 trong cộng đồng tại Đà Nẵng và Quảng Nam

Quảng Nam: Chi 244 tỷ đồng hỗ trợ người gặp khó khăn do Covid-19

Quảng Nam: Chi 244 tỷ đồng hỗ trợ người gặp khó khăn do Covid-19

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Quảng Nam tiếp nhận 1,5 tỷ đồng ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Quảng Nam tiếp nhận 1,5 tỷ đồng ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam tiếp nhận tiền và hiện vật ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam tiếp nhận tiền và hiện vật ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Quảng Nam tiếp nhận 1,2 tỷ đồng phòng, chống dịch Covid-19

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Quảng Nam tiếp nhận 1,2 tỷ đồng phòng, chống dịch Covid-19

Quảng Nam: Triển khai Nghị quyết 42/NQ-CP - “Không sợ thiếu ngân sách mà sợ không công bằng”

Quảng Nam: Triển khai Nghị quyết 42/NQ-CP - “Không sợ thiếu ngân sách mà sợ không công bằng”

Quảng Nam: Tặng 150 suất quà cho người nghèo bị ảnh hưởng dịch Covid-19

Quảng Nam: Tặng 150 suất quà cho người nghèo bị ảnh hưởng dịch Covid-19

Mặt trận Quảng Nam tiếp nhận vật dụng phòng, chống dịch Covid-19

Mặt trận Quảng Nam tiếp nhận vật dụng phòng, chống dịch Covid-19

Quảng Nam: Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc

Quảng Nam: Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc

Mặt trận Quảng Nam, Quảng Ngãi phát huy tốt vai trò trong chống dịch Covid-19

Mặt trận Quảng Nam, Quảng Ngãi phát huy tốt vai trò trong chống dịch Covid-19