Mặt trận Quảng Nam, Quảng Trị tiếp nhận kinh phí phòng, chống dịch Covid-19

Mặt trận Quảng Nam, Quảng Trị tiếp nhận kinh phí phòng, chống dịch Covid-19

Quảng Nam tiếp nhận hơn 3,4 tỷ đồng để phòng, chống dịch

Quảng Nam tiếp nhận hơn 3,4 tỷ đồng để phòng, chống dịch

Mặt trận Quảng Nam kêu gọi chống dịch Covid-19

Mặt trận Quảng Nam kêu gọi chống dịch Covid-19

Quảng Nam: Đổi rác thải nhựa lấy sản phẩm phòng chống dịch Covid-19

Quảng Nam: Đổi rác thải nhựa lấy sản phẩm phòng chống dịch Covid-19

Mặt trận tỉnh Quảng Nam tiếp nhận 20 tấn gạo ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19

Mặt trận tỉnh Quảng Nam tiếp nhận 20 tấn gạo ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19

Quảng Nam: Tiếp nhận 300 triệu đồng ủng hộ phòng chống dịch bệnh Covid-19

Quảng Nam: Tiếp nhận 300 triệu đồng ủng hộ phòng chống dịch bệnh Covid-19

Quảng Nam: Tặng bằng khen cho 15 tập thể xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19

Quảng Nam: Tặng bằng khen cho 15 tập thể xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19

Mặt trận Tổ quốc tỉnh Quảng Nam tiếp nhận trên 11 tỷ đồng ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19

Mặt trận Tổ quốc tỉnh Quảng Nam tiếp nhận trên 11 tỷ đồng ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19

Mặt trận Tổ quốc tỉnh Quảng Nam tiếp nhận 345 triệu đồng ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19

Mặt trận Tổ quốc tỉnh Quảng Nam tiếp nhận 345 triệu đồng ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19

Năm 2020, thể hiện rõ nét về chức năng chính trị trong hoạt động của Mặt trận

Năm 2020, thể hiện rõ nét về chức năng chính trị trong hoạt động của Mặt trận

MTTQ huyện Duy Xuyên, Hiệp Đức (Quảng Nam): Thăm, tặng quà, động viên lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 và người dân trong khu cách ly tập trung.

MTTQ huyện Duy Xuyên, Hiệp Đức (Quảng Nam): Thăm, tặng quà, động viên lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 và người dân trong khu cách ly tập trung.

MTTQ tỉnh Quảng Nam thăm, chúc Tết hộ nghèo xã Ca Dy

MTTQ tỉnh Quảng Nam thăm, chúc Tết hộ nghèo xã Ca Dy

Quảng Nam: Hội nghị đánh giá quy chế phối hợp giai đoạn 2014-2019

Quảng Nam: Hội nghị đánh giá quy chế phối hợp giai đoạn 2014-2019

Duy Xuyên (Quảng Nam): Không ngừng xây dựng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân

Duy Xuyên (Quảng Nam): Không ngừng xây dựng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân

Quảng Nam: Chủ tịch Mặt trận tỉnh dự Ngày hội Đại đoàn kết tại KDC An Phú

Quảng Nam: Chủ tịch Mặt trận tỉnh dự Ngày hội Đại đoàn kết tại KDC An Phú